Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord

De aanleiding voor deze aanbesteding is nieuwbouw voor de basisschool De Noord, inclusief een gymzaal en een kinderopvang locatie. Opdrachtgever heeft tot doel om de beste bouwkundige aannemer en de beste installateur voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties te selecteren op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding .

De gemeente Ridderkerk heeft besloten om de nieuwbouw te realiseren van de gymzaal aan de Da Costalaan en basisschool de Noord. De nieuwbouw zal op de huidige locatie van basisschool De Noord komen. De Kinderopvang,
peuterspeelgroep (PSG) en de Buitenschoolse Opvang (BSO) van Yes! Kinderopvang zullen zich ook in de nieuwbouw vestigen en zo samen met De Noord en de gymzaal een Intergraal Kindcentrum (IKC) vormen.
De projectopdracht omvat:
▪ Het slopen van de bestaande basisschool De Noord inclusief het bouwrijp maken;
▪ Het realiseren van 2.650 m2 BVO onderwijshuisvesting ten behoeve van vervangende nieuwbouw De Noord, drie groepen kinderdagopvang voor Yes! kinderopvang en een gymzaal;
▪ De aanleg van (openbare) schoolplein incl. bestrating en hekwerken.
De projectplanning voorziet in een ingebruikname van de nieuwbouw begin schooljaar 2024-2025. Hiervoor dient de nieuwbouw van IKC De Noord uiterlijk maandag 1 juli 2024 (voor de bouwvakantie) te worden opgeleverd. De school wordt tijdens de bouw gehuisvest in tijdelijke huisvesting op de PC Hoofdstraat. De school zal hier aan het begin van de zomervakantie 2023 heen verhuizen. Vanaf 24 juli 2023 kan de aannemer starten met de sloop en het bouwrijp maken van de oudbouw. De BAR-organisatie is de aanbestedende dienst van deze opdracht.

In de selectiefase van de te volgen niet-openbare procedure wordt beoogd tot een selectie van geschikte gegadigden te komen in
het kader van het werk “Nieuwbouw IKC De Noord”. Het doel van deze selectie is om te komen tot maximaal vijf geschikte gegadigden per perceel aan wie een uitnodiging tot het doen van een inschrijving zal worden gedaan. Deze vijf gegadigden per perceel ontvangen hiertoe een Inschrijvingsleidraad.

De opdracht is verdeeld in een tweetal percelen.
Perceel 1: De bouwkundige werkzaamheden incl. de sloop, asbestsanering, de hefplateaulift en de civieltechnische werkzaamheden voor het terrein rondom de nieuwbouw.
Perceel 2: De installatiewerkzaamheden van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie.
De coördinatie van deze werkzaamheden zal in de uitvoering tot de verantwoordelijkheid van de bouwkundig aannemer behoren.

Bron: Tenderned woensdag 7 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271409

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *