Financieel systeem gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Financieel systeem gemeente Eindhoven

©ZaZ 2016

De gemeente Eindhoven beoogt met het project ‘Vernieuwing financieel systeem gemeente Eindhoven’, haar gebruikers te
faciliteren met een passend en gebruiksvriendelijk systeem en een probleemloze gebruiksperiode.

NDR: Let hierbij op dat, de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat is wel erg lang voor een probleemloze gebruiksperiode.

De opdracht omvat de implementatie, levering, het beheer en onderhoud van een SaaS ICT oplossing voor de  ‘Vernieuwing financieel systeem gemeente Eindhoven’ en de daarbij horende ondersteunings- en advieswerkzaamheden. Opdrachtnemer levert een ICT-prestatie bestaande uit de volgende onderdelen:
1. Implementatie van de ICT oplossing
2. Bedrijfsklaar opleveren, het beheer, het onderhoud en het ondersteunen van de ICT oplossing

De gemeente Eindhoven zoekt in deze aanbesteding de balans tussen functionaliteit, kwaliteit en kosten en verwacht van de
te selecteren leverancier dat deze proactief meedenkt en -werkt aan de invulling hiervan. De scope van de SaaS ICT oplossing  bestaat uit het ter beschikking stellen van een financieel systeem in een test- en productieomgeving met bijbehorende dienstverlening uitgaande van de gestelde eisen en wensen zoals deze zijn vastgelegd.

De inschrijver dient, om bovenstaande te realiseren, de volgende ICT-prestatie te leveren:
– Eenmalig: het verzorgen van de implementatie (conform aan te leveren implementatieplan) van een financieel systeem;
– Jaarlijks: onderhoud en ondersteuning van de SaaS-applicatie, conform SLA, bestaande uit:
• Correctief onderhoud;
• Preventief onderhoud;
• Innovatief onderhoud;
• Gebruikersondersteuning.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een initiële looptijd van vier jaar en gaat in per 1 januari 2023.
De initiële contracttermijn eindigt op 31-12-2027. Opdrachtgever heeft daarna eenzijdig de mogelijkheid om de
overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal twee jaar.

De overeenkomst bevat een herzieningsclausule (artikel 17) welke voorziet in functionaliteit voor de ondersteuning van het
begrotingsproces. Het betreft hier ondersteuning op de volgende hoofdstappen:
1. Opstellen
2. Bewerken/review
3. Definiëren/vaststellen
Men dient bij inschrijving te beschikken over bovengenoemde functionaliteit.

Bron: Tenderned woensdag 7 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271360

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *