Onderhouden en beheren van de IJssel dijken – Aanbestedingsnieuws

Onderhouden en beheren van de IJssel dijken

Met het onderhoud van de dijken streeft de opdrachtgever, Waterschap Vallei en Veluwe, naar verbetering van de grasmat van de dijken, het verbeteren van de biodiversiteit en het op een zo hoogwaardige manier verwerken van het afkomende gras. De opdrachtgever wil hiervoor gebruik maken van de kennis in de markt en het onderhoud voor vier jaar onderbrengen bij een marktpartij met een mogelijkheid voor verlenging van tweemaal twee jaar. De opdrachtgever hecht grote waarde aan het optimaliseren van de grasmat zodat de grasmat na afloop van het onderhoudscontract minimaal voldoet aan de kwaliteit H2 en, indien dit mogelijk is, voor een groot deel aan kwaliteit H3, dat de biodiversiteit is toegenomen en er een duurzame afzet van het vrijkomende gras is gerealiseerd. Naast het optimaliseren van de grasmat moet het gehele onderhoud van de dijk worden uitgevoerd volgens beeldkwaliteit zoals aan gegeven in het RAW-bestek.

Op hoofdlijnen zijn voor de opdrachtnemer de onderstaande activiteiten te onderscheiden voor deze overeenkomst
Onderhouden en beheren van de IJsseldijk op basis van beeldkwaliteit, uitvoeren van ontwikkelbeheer op dijkvakken middels een openposten bestek. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
– Maaiwerkzaamheden;
– Monitoren ontwikkeling vegetatie
– Bijmaaien rondom kunstwerken en monumenten;
– Verwijderen van ongewenste soorten (flora);
– Signaleren ongewenste soorten (fauna);
– Onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen;
– Onderhoud bomen;
– Onderhoud verhardingen;
– Onderhoud aan recreatieve voorzieningen;
– Onderhouden van afrasteringen;
– Zwerfafval beheersing.

Het projectgebied is gelegen in het beheergebied van waterschap Vallei & Veluwe in de provincies Gelderland en Overijssel. De IJsseldijk is een onderdeel van dijkring 52 en 11 tussen het Apeldoorns kanaal vanaf Dieren tot de Zande. In totaal beslaat dit gebied een oppervlakte van ca. 260 ha te onderhouden en maaien grasgewassen. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’. Deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
In de gunningsfase van de te volgen niet openbare procedure worden de inschrijvingen beoordeeld op de volgende kwaliteitscriteria:
1. Wijze van verbeteren van de kwaliteit van de grasmat naar streefbeeld H3;
2. Wijze van reduceren van CO2 uitstoot tijdens de uitvoering van het werk.
3. Voorstellen voor het verbeteren van de biodiversiteit;
4. Afvoeren van vrijkomend gras op een zo duurzaam mogelijke wijze incl. afvoer registratie.

Brom: Tenderned woensdag 7 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271373

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *