Bouwkundig onderhoud, schilderwerken, dakwerken gemeente Huizen – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig onderhoud, schilderwerken, dakwerken gemeente Huizen

Gemeentehuis Huizen Foto: Google Streetview

Deze aanbesteding betreft het verrichten van onderhouds- en servicewerkzaamheden op het gebied van bouwkundig onderhoud, schilderwerk en dakwerk. Doel van de aanbesteding is een partij te zoeken die invulling geeft aan de werkzaamheden waarbij de gemeente Huizen
ontzorgd wordt. De onderhoudsovereenkomsten bieden voor Gemeente Huizen de mogelijkheid om nader te bepalen opdrachten te verstrekken aan opdrachtnemer. Doel is zich richten op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit op lange termijn en het behouden van de goede
conditie van de diverse bouwkundige elementen

De omschreven werkzaamheden omvatten het uitvoeren van periodieke visuele inspecties en het planmatig preventief onderhoud aan de werktuigkundige, – elektrotechnische- en bouwkundige installaties en voorzieningen in de gebouwen van gemeente Huizen. De
onderhoudswerkzaamheden hebben als doel om, volgens resultaatafspraken, het in conditie te houden en behouden van de bouwkundige objecten. Het gaat hierbij om circa 75 objecten van verschillende grootten en functies, waaronder Gemeentehuis, gemeentewerf, egelopvang en een aantal scholen en woningen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden conform het door de gemeente Huizen opgestelde MJOP ( meerjarig onderhoudsplan) , dat digitaal beschikbaar én bewerkbaar is. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor het monitoren en het up to date houden van het MJOP. Het vastleggen van werkwijze, processen en procedures voor het preventief en correctief onderhoud; dat betreft onder meer werkwijze in geval van storingen, klachtenafhandeling en responstijden.

De Opdracht wordt in één perceel aanbesteed. Een van de doelen van de aanbestedende dienst is om het aantal contracten te verminderen en onderhavige opdracht wordt veelal als één opdracht in de markt gezet. Derhalve is deze uitvraag niet verdeeld in percelen en wordt beoogd één
opdrachtnemer te contracteren.
De Aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van telkens één jaar. De maximale doorlooptijd van de opdracht is daarmee 6 jaar. Zowel aan de zijde van de aanbestedende dienst als aan de zijde van de inschrijver moeten investeringen worden gedaan die zich binnen de looptijd van de overeenkomst moeten terugverdienen. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2021.

Bron: Tenderned 2 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213236

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *