Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe

Impressie: © gemeente West-Betuwe

West Betuwe is een gemeente in het zuidwesten van Gelderland die per 1 januari 2019 is ontstaan uit een fusie van de (voormalige) gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Gemeente West Betuwe heeft meer dan 50.000 inwoners en het gemeentekantoor is gevestigd in Geldermalsen. Eén van de doelstellingen van de gemeente is om vanaf 2030 geheel energieneutraal te zijn.

Door gemeente West Betuwe wordt het voormalige gemeentehuis van Geldermalsen gebruikt als gemeentehuis van deze nieuwe gemeente. Vanwege het feit dat het gemeentehuis niet meer ingericht en ingedeeld is conform de huidige eisen, dient het gehele bestaande gemeentehuis te worden aangepast en te worden verduurzaamd. Tevens is ook een uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk om alle gemeentelijke functies te kunnen huisvesten. Onderhavige Europese niet-openbare aanbesteding is erop gericht om een aannemingscombinatie te kiezen, die conform het ontwerp van de door de gemeente ingeschakelde architectencombinatie de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis kan realiseren. Deze aanbesteding wordt namens de aanbestedende dienst begeleid door Regio Rivierenland, Team Inkoop, gevestigd te Tiel.

Het nieuwe kantoor is duurzaam en toekomstbestendig, met een energielabel dat past bij onze ambitie. Deze ambitie wordt waargemaakt door
het energieverbruik te minimaliseren. Met een goede isolatie en energiezuinige installaties. Daarnaast maakte de gemeente gebruik van duurzame
energiebronnen. Energiezuinigheid wordt gecombineerd met de benodigde aandacht voor thermisch en visueel (daglichttoetreding) comfort voor
de medewerkers. In de inrichting is zichtbaar en tastbaar dat gebruikte producten en materialen uit het oude kantoor zijn hergebruikt. In het kantoor zijn zoveel mogelijk duurzame of eerlijk gewonnen materialen gebruikt. De nieuwe inrichting kenmerkt zich door ecologische producten. Inrichting met een verhaal. In de omgeving voel je dat er gedacht is aan het circulaire proces, zonder daarbij afbreuk te doen aan uitstraling en functionaliteit. Los van het gebouw en de toepassing van materialen wil de gemeente met name in de exploitatie het duurzame en circulaire gedachtengoed tot uiting laten komen.

Bron: Tenderned 2 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213300

 

 

1 thought on “Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *