Bodemsanering Hallseweg 23 Hall – Aanbestedingsnieuws

Bodemsanering Hallseweg 23 Hall

hallseweg 23 Hall. Foto: Google Streetview

Het Brummense college heeft in 2015 een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Aanleiding was het onderzoek dat het bureau Tauw heeft gedaan naar de actuele stand van de vervuiling van grond en bodemwater in de omgeving van de voormalige Houtbereidingsunie bv (HBU) aan de Hallseweg 23 in Hall. In de brief roepen B&W de provincie op actief betrokkenen in het gebied te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke risico´s die hieraan verbonden zijn. Ook pleit het college ervoor om de door Tauw voorgestelde maatregelen met voortvarendheid uit te voeren. De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om bodemverontreiniging en het bestrijden ervan. Op verzoek van de huidige eigenaar van het voormalige HBU-terrein heeft de provincie actueel bodemonderzoek uit laten voeren. De provincie concludeert op basis van het Tauw-rapport dat de verontreiniging zich bevindt op grote diepte. Deze is overigens wel aanzienlijk groter dan op basis van eerdere onderzoeken mocht worden verwacht. Tauw stelt in het rapport vast dat de verspreiding van de verontreiniging meer dan 1000m³ per jaar groter wordt. De verontreiniging veroorzaakt volgens de provinciale deskundigen géén risí­co´s voor omwonenden en bewoners van Hall.

Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor bestek 2418, Bodemsanering Hallseweg 23 te Hall in de gemeente Brummen. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de laagste prijs heeft uitgebracht. De laagste prijs wordt berekend door de inschrijvingsprijs te verminderen met de behaalde fictieve
korting op de CO
2 Prestatieladder. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Hallseweg 23 te Hall in de gemeente Brummen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Opruimwerkzaamheden
  • Verwijderen en afvoeren teerhoudende asfaltverharding
  • Ontgraven verontreinigde grond
  • Ontgraven puin
  • Aanvullen ontgraving
  • Aanbrengen verharding (betonplaten en betonstraatstenen)
  • Bijkomende werkzaamheden

Bron: Tenderned 1 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229179

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *