Woonrijp maken De Lanen fase 2 ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Woonrijp maken De Lanen fase 2 ‘s-Hertogenbosch

De Lanen is een van de buurten in de Groote Wielen. In dit deel van de wijk voeren groene lanen straks de boventoon. Er komt een diversiteit aan woningen in deze ruim opgezette, natuurlijke omgeving. Deze aanbesteding betreft het woonrijp aken van fase 2. Deze werken in de opdracht zijn samengevoegd omdat de werkzaamheden in veel kleine fases worden uitgevoerd. Deze fases ontstaan doordat de werkzaamheden het opleveren van de woningbouw volgt. In de looptijd van het bestek wordt
ervan uit gegaan dat de werkzaamheden in meerdere fasen moeten worden uitgevoerd.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opruimwerkzaamheden;
 • Opnemen van openverhardingen;
 • Opnemen kantopsluitingen;
 • Verrichten van (cultuurtechnisch)grondwerkzaamheden;
 • Leveren en aanbrengen van rioleringen;
 • Leveren en aanbrengen kantopsluitingen;
 • Leveren en aanbrengen van gesloten verhardingen;
 • Leveren en aanbrengen van open verhardingen;
 • Leveren en aanbrengen van bomen en beplanting;
 • Leveren, aanbrengen en verrichten van groenwerkzaamheden;
 • Verrichten van nazorg en onderhoudswerkzaamheden;
 • Toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Het leveren van elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd van ‘duurzaam beton’ ;
 • Bijkomende werkzaamheden

De wijze waarop (deel)opleveringen, het onderhoud en overdracht geregeld zijn is onder meer volgend op de planning van de bouw ontwikkelaars zoals deze ten tijde van het schrijven van dit bestek bekend zijn. Wijzigingen in deze planning geven geen aanleiding tot verrekening. De aannemer dient rekening te houden met:
– Na (deel)oplevering van de woningbouw dient de erfgrensband, met een minimale lengte van 25m1, geleverd en
aangebracht te worden.
– Na het leveren en aanbrengen van de erfgrensband dient de aannemer rekening te houden met een periode van ca.
1 maand alvorens het overige straatprofiel (met een minimale lengte van 25m1) kan worden geleverd en
aangebracht.

Startdatum van het werk is 1 augustus 2021. De einddatum van het werk is afhankelijk van de (deel)opleveringen van de
bouwontwikkelaars. De aannemer dient rekening te houden met een looptijd van het bestek van 3 jaar. Oplevering conform UAV paragraaf 10: Het werk zal in delen opgeleverd worden. De minimale hoeveelheid werk om in aanmerking te komen voor oplevering is als volgt bepaalt:
– straatwerk lengte minimaal 25 m straatprofiel.

De gevolgde aanbestedingsprocedure is de nationale openbare aanbesteding. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in het beschrijvend document zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van laagste prijs.

Bron: Tenderned 1 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229213

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *