Bedrijfswagens tot 3500 kilo Súdwest-Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfswagens tot 3500 kilo Súdwest-Fryslân

Foto: pixabay.com

De gemeente Súdwest-Fryslân, met zijn 6 steden en 83 dorpen wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van kleine bedrijfswagens. Het gaat hierbij om elektrisch- en diesel aangedreven voertuigen, verlengd en niet verlengd. Iedere inschrijver moet zowel een bedrijfswagen met een diesel als met een elektrische motor kunnen leveren. Opdrachtgever hecht waarde aan maximale flexibiliteit wat betreft de inzet van het wagenpark maar wil ook de klimaatdoelstellingen van het kabinet, waaraan het akkoord van Parijs ten grondslag ligt, halen om de uitstoot van CO2 te reduceren. Opdrachtgever kiest in
principe voor een elektrische Bedrijfswagen tenzij de bedrijfsvoering dit niet toelaat, dan zal een bedrijfswagen met dieselmotor worden afgenomen.

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân afgesloten, met een looptijd van twee jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal tweemaal één jaar. Onderstaand een verwachte afname, waaraan  natuurlijk geen rechten mag ontlenen.

Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft opdrachtgever de intentie de raamovereenkomst op 1 januari 2024 in te laten gaan. Er is door opdrachtgever gekozen voor de Europees openbare aanbestedingsprocedure. Het doel is te komen tot een overeenkomst met één inschrijver die de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) levert. De EMVI bestaat bij deze aanbesteding uit het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding.

Teneinde de eisen uit het PvE  proefondervindelijk te kunnen beoordelen, kan de opdrachtgever aan de inschrijver bij wie de opdrachtgever voornemens is de opdracht te plaatsen, om een demonstratie verzoeken. Deze demonstratie zal plaatsvinden op een locatie binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Mocht dit voor de inschrijver niet mogelijk zijn, dan is het toegestaan dat de inschrijver een locatie op maximaal twee autoreisuren vanaf Sneek voorstelt. Reiskosten (van maximaal vijf personen) zijn dan voor rekening van de inschrijver. De demonstratie is te allen tijde voor rekening van inschrijver. Indien proefondervindelijk wordt vastgesteld dat aan één of meerdere eisen uit deze aanbesteding niet wordt voldaan, dan wordt de inschrijver van verdere deelname uitgesloten.

Bron: Tenderned zondag 10 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309472

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 september 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *