DJI zoekt duurzame cateraar – Aanbestedingsnieuws

DJI zoekt duurzame cateraar

DJI zoekt opnieuw een cateraar, beetje oud nieuws van 19 augustus dat we pas nu zagen aan de kennisgeving maar zo veel catering aanbestedingen worden niet geserveerd op TenderNed. Met de opdracht wordt gezocht naar cateraars voor bedrijfskantines van onder meer 20 penitentiaire inrichtingen. De deadline is verschoven met deze kennisgeving (12/9) van 9 naar 23 oktober 2023.

Foto: pixabay.com

Andere opvallendheden waren er zeker, zo is de aanbesteding uitgeschreven op TenderNed, door het Ministerie van Landbouw via de Rijksdienst voor Ondernemen. En de medewerkers van penetentiaire inrichtingen hebben volgens de aanbesteder “geen behoefte” aan duurzaam eten en wordt de wegwerpbeker uitgefaseerd. En dat het rijk de catering van zeer vele bedrijfskantines tegelijk wil inkopen: In de scope van deze aanbesteding zijn alleen al 20 PI’s opgenomen. (“De PI Alphen aan den Rijn exploiteert 2 bedrijfsrestaurants, waardoor de scope in totaal 21 bedrijfsrestaurant telt”, zo meldt de leidraad.) En daarnaast nog eens 30 kantoren, waarvan 17 tussen de 250-500 man.

Een hele grote vraag en dat voor zes jaar, waardoor het MKB voor zeker zes jaar van de markt wordt afgeschermd, opvallend en zeker ook dat dit gebeurt met medewerking van de RVO rijksdienst voor het ondernemen, waaronder ook PIANOo, het aanbestedingsexpertisecentrum valt.

Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van zes overeenkomsten (i.v.m. de perceelverdeling) voor de Cateringdienstverlening ten behoeve van de exploitatie van de cateringvoorzieningen.
Deze Cateringdienstverlening dient aan te sluiten bij de visie van het Rijk, de CDV FB DJI en de
Categorie Consumptieve Dienstverlening, waarbij wordt voldaan aan de wensen en eisen van de
Opdrachtgever. Deze visie wordt uitgebreid omschreven in Hoofdstuk 3.
Daarnaast is het doel van deze aanbesteding om een Opdrachtnemer te contracteren die zorgt
voor een goede borging van kwaliteit en continuïteit, bij wie duurzaamheid en milieu hoog in het
vaandel staan, die zorgt voor een goede communicatie richting de gebruikers/gasten, die eigen
medewerkers betrekt bij het aangeboden (nieuwe) cateringconcept en die tot slot flexibel kan
inspelen op onverwachte situaties.

Interessant ook, dat er voor het kunnen geven van een prijsindicatie door de ambtenaren een schatting van de kosten is gegeven, maar die omvatten natuurlijk de ambtenarendenk dat personeel geen geld kost. Er is een (mogelijke) bonus voor vaste medewerkers van 25.000 meegerekend per perceel (bijvoorbeeld “kantoren zuid”)  en een heel eind verderop lazen we nog dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van 5000 participatiebanen.

 

In 2022 won Vitam een opdracht van DJI voor catering. Daarover schreef Aanbestedingsnieuws toen ook:

Vitam gaat gevangenismaaltijden leveren aan DJI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *