Audiovisuele middelen Waalwijk – Aanbestedingsnieuws

Audiovisuele middelen Waalwijk

Raadzaal Waalwijk. Foto: © Gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk wil ontzorgd worden en is op zoek naar een samenwerkingspartner die voor een lange periode, op een zo duurzaam mogelijke wijze, de audiovisuele middelen levert en onderhoudt. Het uitgangspunt van deze aanbesteding is dat de
levensduur van de middelen zo lang mogelijk wordt verlengd. 
Deze aanbesteding heeft als doel om een partij te selecteren voor het onderhoud en de vervanging van de audiovisuele middelen die in gebruik zijn door de gemeente Waalwijk binnen haar eigen en gehuurde panden.
De aanbesteding betreft een raamovereenkomst en een eerste nadere opdracht. De raamovereenkomst omvat het onderhoud, exploitatie en de vervanging van de audiovisuele middelen. Het tweede deel bestaat uit een eerste nadere opdracht voor het revitaliseren van de audiovisuele middelen in de raadzaal. Dit deel van de opdracht dient direct na het afronden van deze aanbesteding en ondertekening van de overeenkomst te worden opgestart. De gemeente Waalwijk streeft ernaar om de apparatuur tijdens het zomerreces in de raadzaal te (laten) installeren. 
Buiten de scope valt ICT hardware.

Op dit moment wordt in de raadzaal gebruik gemaakt van een installatie die bij de bouw van het stadhuis geïnstalleerd is. Deze installatie is sinds 2010 in gebruik. In de afgelopen jaren heeft de installatie een aantal keer een upgrade gekregen. Op deze manier bleef de apparatuur lange tijd voldoen aan de wensen van de gebruikers. In het stadhuis bevindt zich een vergadercentrum met zes vergaderruimten. Daarnaast zijn er diverse vergaderruimten op de kantoorverdiepingen in het gebouw. Ook zijn er op de buitenlocaties vergaderruimten gevestigd, die door medewerkers gebruikt kunnen worden. Een aantal ruimten worden ook commercieel verhuurd. Het merendeel van de ruimten zijn voorzien van een scherm en een minicomputer voor de aansturing. Daarnaast zijn er nog een aantal verrijdbare schermen in gebruik. Deze apparatuur is sinds begin 2017 in gebruik. De staat van de apparatuur is goed. In het Stadhuis zijn tien narrow casting schermen in gebruik. Deze hangen op diverse plekken in gebouw. Op de schermen wordt veelal interne content gestreamd. Hiervoor wordt de applicatie
Tjooner gebruikt.

Er wordt een schouw van de raadzaal georganiseerd. Deze vindt plaats op dinsdag 22 februari 2022 9:30 in het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk. Iedere gegadigde heeft het recht deze schouw met twee personen bij te wonen. Aanmelden voor de schouw is mogelijk tot uiterlijk maandag 21 februari 2022 door een bericht te sturen naar de gemeente Waalwijk via Tenderned met als titel ‘aanmelding schouw’ en onder vermelding van de namen en functies van de personen die bij de schouw aanwezig zullen zijn.  Tijdens de schouw worden geen inlichtingen met betrekking tot de aanbesteding verstrekt. De gegadigden dienen daarvoor de schriftelijke vragenronde (NvI) te benutten.

De gemeente volgt openbare Europese aanbestedingsprocedure. Doel van deze procedure is het afsluiten van een raamovereenkomst en een eerste nadere opdracht. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode 15 mei 2022 tot en met 14 mei 2026. Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar. Het plafondbedrag voor de revitalisering van de audiovisuele apparatuur t.b.v. raadzaal (zonder opties) maar inclusief randapparatuur, installatie, technische ondersteuning en training bedraagt €155.000,- exclusief BTW. Daarnaast heeft de gemeente de waarde van de raamovereenkomst voor zes jaar voor het onderhoud, exploitatie en de vervanging van de audiovisuele middelen (inclusief installatie) geraamd op €190.000,- (excl. BTW), inclusief verlengingsopties. De maximale financiële omvang van de raamovereenkomst zal over een periode van zes jaar nooit meer bedragen dan €285.000,- (excl. BTW). Dit bedrag is exclusief het bedrag voor de revitalisering van de audiovisuele apparatuur t.b.v. de raadszaal. De genoemde bedragen betreffen een indicatie. De opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 12 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252192

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *