Raamovereenkomst infrawerken Schouwen Duiveland – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst infrawerken Schouwen Duiveland

Foto: Pixabay.com

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in 2013 een raamcontract aanbesteed voor al haar civiele projecten. Het
raamcontract zal medio 2022 eindigen en zal conform de Aanbestedingswet opnieuw aanbesteed worden. De keuze is gevallen op wederom een raamovereenkomst waarbinnen een zestal raamcontractanten, mogelijkerwijs uitgebreid tot acht contractanten, via mini-competities en 1-op-1 opdrachten kans maken op projecten uitgevraagd binnen de raamovereenkomst.
De afdeling Openbare Werken van de Gemeente Schouwen-Duiveland werkt binnen het huidige raamcontract volgens de theorie van Prestatie Inkopen (Best Value Procurement). De mini-competities binnen het raamcontract worden uitgevoerd met als belangrijk onderdeel de prestatiemeting op de opdracht. Vanwege de grote tevredenheid over deze werkwijze wordt voor het nieuwe raamcontract dezelfde werkwijze beoogd.

De gemeente zoekt door middel van deze aanbesteding GWW-bedrijven, die zich als een verlengstuk van de afdeling Openbare Werken gaan gedragen. Van deze partijen verwachten wij die deskundigheid en professionele houding welke noodzakelijk zijn om de werken-processen verder met ons te ontwikkelen en te optimaliseren. De inschrijvers krijgen een optimale kans om hun onderscheidende kwaliteiten aan te tonen door middel van onder andere een plan van aanpak, de risico- en kansenregisters, in te dienen referenties en planning. Met de inschrijvers die eindigen als de nummers 1 tot en met 6 op de gunningscriteria van deze aanbesteding is de gemeente van plan om een raamovereenkomst te sluiten waarbij de nummer 1 als eerste in aanmerking
komt om het Pilotproject Nieuwerkerk uit te voeren. Gemeente zal ook een raamovereenkomst sluiten met die inschrijvers die een geldige inschrijving deden indien er minder dan 6 Inschrijvers in aanmerking komen voor het gunnen van de raamovereenkomst. Met de nummers 7 en/of 8 uit de aanbesteding, indien van toepassing, zullen zogenaamde
wachtkamerovereenkomsten worden gesloten.

De gemeente heeft voor de projecten voor de komende vier jaar met een verlengoptie per jaar tot maximaal vier jaar langer gekozen voor een raamovereenkomst, vervolgens mini-competities of 1-op-1 opdrachten per project met daarbij mogelijk een bouwteamovereenkomst gevolgd door of mogelijk direct een aannemingsovereenkomst teneinde:
Een stimulans van alle op elkaar af te stemmen disciplines binnen het bouwproces in te bouwen;
Vroegtijdige afstemming tussen toe te passen technieken en uitvoeringsmethodieken om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden en de overlast te minimaliseren; en
Tijd te winnen ten opzichte van het apart elk project volgens de interne procedures conform aanbestedingswetgeving aan te besteden.
De gemeente heeft het voornemen om de komende jaren de projecten uit te voeren zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.  De prognose, van aankomende infrawerken gedurende de raamovereenkomst bedraagt ca. €6.000.000,- per jaar. Door nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd beleid kunnen de uitgaven aan infrawerken stijgen of dalen t.o.v. de prognose. Hiervoor nemen we financiële ruimte op in de raamovereenkomst.

De gemeente organiseert een openbare bijeenkomst – toelichting gemeente aan gegadigden:
We adviseren de inschrijvers nadrukkelijk om hierbij aanwezig te zijn. Maximaal 2 personen per inschrijver.
Uiterlijk maandag 21 februari 9:00 aanmelden via een bericht in Tenderned met vermelding van de namen.
U ontvangt dan een MS Teams-uitnodiging via een reply.

Deze raamovereenkomst wordt via een Europese openbare procedure conform Aanbestedingswet 2012 met
meerdere ondernemers in de markt gezet. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned zondag 13 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252277

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *