Asscher: Áls er sprake is van schijnzelfstandigheid is dat verwerpelijk – Aanbestedingsnieuws

Asscher: Áls er sprake is van schijnzelfstandigheid is dat verwerpelijk

Asscher noemt de schijnzelfstandigheid bij ijzervlechters op de Centrale As verwerpelijk. Op de vraag wat hij eraan gaat doen, verwijst hij naar de rechter en verstrekte informatie door de Inspectie SZW. Dat blijkt uit de beantwoording van kamervragen van de SP-kamerleden Karabulut en Bashir. De vragen die de kamerleden stelden, lieten aan onduidelijkheid niets te wensen over. Schijnzelfstandigheid scheelt de helft in arbeidskosten. Wat vindt de Minister daar nou van?

Bron: Persfoto’s Rijksoverheid Ministerie SZW

“Wat is uw reactie op de constatering dat twintig schijnzelfstandigen € 691.200,– per jaar kosten en dat twintig ijzervlechters in vaste dienst, of op de juiste manier betaalde uitzendkrachten, bijna twee keer zoveel, € 1.279.618,60 kosten? Wat is uw reactie op de geconstateerde misstanden door de Inspectie SZW en het geschrevene door de Inspectie SZW: «Voor de ijzervlechterwerkzaamheden op het project De Centrale As van deze ZZP’ers was van enige zelfstandigheid geen sprake.?”

Het antwoord van Minister Asscher was ook heel duidelijk. We geven het zakelijk verkort weer: Áls het zo is, is het erg. De rechter gaat erover. Mijn arbeidsinspectie heeft er onderzoek naar gedaan. Ik ben alleen van het onderzoeken en doorverwijzen naar de rechter, de provincie en de FNV. Of de provincie Friesland schijnconstructies inzet, dat is aan de provincie Friesland. En de FNV moet dan maar loonvorderingen instellen áls het zo is, wat de rechter dus moet vaststellen. Ik ben ook maar een eenvoudige Minister van Sociale Zaken, die er ook allemaal niks aan kan doen.

Letterlijk:

Als er daadwerkelijk gebruik is gemaakt van schijnzelfstandigen dan is dat zeer verwerpelijk. De rechter zal echter allereerst moeten vaststellen of er sprake is (of was) van een dienstbetrekking en dus loon. Daarna kan de rechter vaststellen of er sprake is van achterstallig loon en de omvang daarvan. De Inspectie SZW heeft op verzoek van FNV onderzoek gedaan naar naleving van artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit artikel regelt dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. De Inspectie SZW heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de relevante feiten en omstandigheden. De geconstateerde feiten en omstandigheden zijn verwerkt in een verslag dat is toegestuurd aan de verzoeker en andere belanghebbenden. Het rapport is nadrukkelijk bedoeld om de belanghebbenden te informeren over de feiten en omstandigheden in dit concrete geval. Zij kunnen het rapport bijvoorbeeld gebruiken om bij de rechtbank een civiele procedure te starten.

[…]

De provincie Friesland is verantwoordelijk voor de aanbesteding van werkzaamheden die verband houden met de aanleg van deze autoweg. In die verantwoordelijkheid moet de provincie alles doen om ervoor te zorgen dat alle werknemers die werkzaam zijn in dit project het correcte loon krijgen uitbetaald. De provincie Friesland is gehouden bij aanvang van het project alle maatregelen te nemen die nodig zijn. De provincie bepaalt zelf welke maatregelen nodig zijn. In hoeverre de provincie vooraf voldoende in het werk heeft gesteld om de correcte uitbetaling van het loon te garanderen kan ik niet beoordelen. Dit oordeel is voorbehouden aan de rechter. De provincie Friesland kan in haar rol van hoofdopdrachtgever aangesproken worden om orde op zaken te stellen. De provincie heeft toegezegd hiervoor zorg te zullen dragen. In hoeverre de geconstateerde onderbetaling en de geconstateerde schijnzelfstandigheid voor de provincie aanleiding zouden moeten zijn om haar aanbestedingsprocedures te herzien kan ik en wil ik niet beoordelen.

Zie verder:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1510.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *