Antwoorden aanbesteding bus groenschool – Aanbestedingsnieuws

Antwoorden aanbesteding bus groenschool

Uit antwoorden op de kamervragen van Peter Kwint van de SP, mede ingediend door de BBB, aan staatssecretaris Wiersma van primair en voortgezet Onderwijs, blijkt nu dat de Rijksoverheid het toelaat dat een groenschool voor VMBO moet sluiten als er geen bus meer naartoe gaat, blijkt ineens een passieve rol van de Rijksoverheid. Dat is volgens Wiersma gepast want het verdwijnen van de buslijn is een “democratische keuze van Brabant” en daarom past “terughoudendheid”.

De provincie beslist het. De provincie weet het. De provincie denkt dat het kan, antwoordt Wiersma.

De provincie is als concessieverlener verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van deze school. In aanloop naar de nieuwe OV-concessie van West-Brabant 2025-2035 heeft de provincie een ontwerp Programma van Eisen (PvE) gepubliceerd. Ik begrijp dat leraren, leerlingen en hun ouders zich zorgen maken over de bereikbaarheid van het Curio Prinsentuin Andel. De provincie Noord-Brabant is hiervan op de hoogte. De provincie laat weten dat het ontwerp PvE voorziet in een aantal eisen die de OV-bereikbaarheid van het Curio Prinsentuin in Andel voor leerlingen waarborgen. Het kabinet vertrouwt op de kennis en kunde van de beoordeling van deze waarborgen door de verantwoordelijke partij: de provincie. Op basis van deze gegevens is de conclusie dat de school in Andel dreigt te moeten sluiten vanwege de nieuwe aanbesteding, voorbarig. Beëindiging van de bekostiging van een school door het ministerie van Onderwijs komt aan de orde, indien het aantal leerlingen op alle vestigingen van een school gedurende drie achtereenvolgende jaren lager is dan de opheffingsnorm. Dat is bij het Curio Prinsentuin Andel nu niet aan de orde en er is op dit moment geen aanleiding voor, aangezien de provincie aangeeft de bereikbaarheid van de school te waarborgen met de eisen in het PvE.

Dat de hele school zal moeten sluiten, is volgens de staatssecretaris voorbarig.

“Uit het ontwerp van het PvE van de provincie Noord-Brabant blijkt dat Curio Prinsentuin Andel bereikbaar zal blijven voor leerlingen. Op basis van dit ontwerp en de huidige stand van zaken is het voorbarig om uit te gaan van een dreigende sluiting van de school.

en bovendien, als de school zou moeten sluiten zou het er allemaal heel zorgvuldig aan toe gaan.

Over het sluiten van een school, meer in zijn algemeenheid, kan ik zeggen dat dit een zorgvuldig proces zou zijn waarin de school samen met leerlingen en ouders op zoek gaat naar een nieuwe school die past bij de leerlingen. Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei factoren, waaronder extra ondersteuning die een leerling nodig heeft.

Wacht… maar sluit de school nou?  Dat blijkt niet uit de beantwoording. Even contact opnemen met de provincie was al teveel moeite. Vragen kun je ook zo beantwoorden. Op de gooi. Dat doe je met een proefwerk ook wel, als je het antwoord echt niet weet.

Mocht een school moeten sluiten om deze reden, dan betreur ik dat. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant om keuzes te maken die in het belang zijn van alle leerlingen.

Maar stel dat die school dan toch moet sluiten, als niemand van de leerlingen nog naar school kan. Wil de rijksoverheid de school dan open houden? Zodat de leerlingen naar de groenschool kunnen blijven gaan? Ook dat vroegen kamerleden van de SP en BBB in vraag 6. Daarop blijkt dat het Ministerie van Onderwijs besluit dat de provincie zijn goddelijke gang kan gaan. En dat helemaal zelf mag weten of het dat zinvol vindt:

Bent u bereid in gesprek te gaan met de provincie Noord-Brabant met als doel de scholierenlijnen naar Curio prinsentuin in Andel en andere soortgelijke gevallen in stand te houden, zodat leerlingen naar hun vertrouwde school kunnen blijven gaan?

Aangezien zowel gemeenten als de provincie hun eigen democratisch verkozen controles hebben past de regering hier terughoudendheid. Het is aan de decentrale overheden en vervoerders om hun eigen afwegingen te maken voor een goede regionale dienstregeling. Aanpassingen in het aanbod stemmen zij vervolgens af met de gemeenten in het concessiegebied, waarbij de (regionale) reizigersorganisaties adviesrecht hebben. Deze manier van werken past bij de decentralisatie van het stads- en streekvervoer.

Opmerkelijk, want er zijn nogal wat “democratische keuzes’ van een openbaar bestuur dat er via een raar koninklijk besluit door de provincie wordt aangewezen, en zijn eigen provinciale staten daarbij soms flagrant negeert, die genegeerd worden in de context van Aanbestedingen, zo begon het met de renovatie van het Oosterpark dat er kwam zonder dat er ooit een democratisch besluit over werd genomen en moest er een compleet land aan Marken worden opgespoten tegen de wens van de bewoners in. Het ene Ministerie is blijkbaar het andere niet. Maar het geeft te denken over de aankomende provincieverkiezingen. Die zijn dus heel erg belangrijk, en waarschijnlijk niet alleen voor de bus naar de groenschool.

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *