Watertransport systeem – Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland – Aanbestedingsnieuws

Watertransport systeem – Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een opdrachtnemer die minimaal twee Water Transportsystemen kan leveren. Een WTS heeft als doel grote hoeveelheden water te kunnen transporten naar de benodigde locatie. Bij een incident moet een WTS snel operationeel zijn en flexibel ingezet kunnen worden. De aanbestedende dienst heeft de opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:
• perceel 1: Pompvoertuig.
• perceel 2: Slangenvoertuig.

Het complete systeem, hierna te noemen “WTS”, bestaat uit twee voertuigen. Het ene voertuig is het Pompvoertuig(Pvrt) en het andere voertuig is uitgerust als Slangenvoertuig(Svrt)
Het WTS moet minimaal 14.000L/min water over een afstand van minimaal 500m kunnen transporteren. Het watertransport vindt plaats door middel van twee slangleidingen met een maximale diameter van 200mm.
Het WTS moet geschikt zijn om dan al niet in combinatie met verschillende voertuigen/componenten te voldoen aan de landelijke bijstandsnorm. Iedere slangleiding is voorzien van een verdeelstuk met minimaal vijf aansluitpunten
(storz 68 nok 81) met een minimale restdruk op het verdeelstuk van 4bar. Het systeem is te combineren en compatibel met de reeds bestaande watertransport systemen van BAA en andere in NL gebruikte watertransport systemen. Het systeem is te combineren en compatibel met de reeds in gebruik zijnde armaturen binnen BAA. Het systeem moet in staat zijn in totaal vier autospuiten(3.000 L/min) te kunnen voeden.  Overige eisen en eisen per voertuig zijn opgenomen in het programma van Eisen.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer per perceel en is daartoe op zoek naar maximaal twee opdrachtnemers die die de gevraagde WTS kunnen  leveren. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar met de optie tot drie keer twee jaar te verlengen.  De omvang van de opdracht is minimaal twee en maximaal drie  pompvoertuigen en minimaal twee en maximaal vier slangenvoertuigen. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned woensdag 1 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287156

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *