Antwoord op kamervragen inkoop diesel vuilniswagens Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Antwoord op kamervragen inkoop diesel vuilniswagens Amsterdam

In verband met een overbelast stroomnet heeft de gemeente Amsterdam besloten vuilniswagens op diesel te kopen. Daarover heeft Daniel Koerhaus (VVD) kamervragen gesteld. Op 15 augustus 2013 is er antwoord op gekomen van staatsscretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. In een reactie op het bericht over de dieselinkoop meldt de staatssecretaris het volgende:

©Amsterdam 2017

“Gemeenten spelen een cruciale rol bij de transitie naar een emissieloze reinigingsbranche. Zij hebben als opdrachtgever en/of uitvoerder invloed op
de aanbestedingen en uitvoering. In het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche, dat ook is ondertekend door de gemeente Amsterdam, zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van onder andere vuilniswagens. Omdat Amsterdam een koploper is met zijn ambitie om een emissievrije stad te worden en tegelijkertijd zeer beperkte netcapaciteit heeft, worden voortdurend verschillende oplossingen voor het tekort aan netcapaciteit op het net gezocht. Voor de gemeentewerf waarvandaan deze vuilniswagens gaan rijden, is door de gemeente geen oplossing gevonden om het tekort aan netcapaciteit op te lossen. Daarom hebben zij nu voor diesel vuilniswagens gekozen. Hoewel ik dit liever anders had gezien, is de keuze aan de gemeente Amsterdam. De gekozen voertuigen vallen onder de overgangsregeling voor de zero-emissiezones die we samen met gemeenten en brancheorganisatieshebben opgesteld. Zoals ook in het artikel gesteld, blijft de ambitie van Amsterdam om in 2030 louter uitstootvrij transport te hebben binnen de zero-emissiezone overeind staan.”

Koerhaus herinnert de staatssecretaris eraan dat is toegezegd dat bij een overbelast netwerk ondernemers niet verplicht kunnen worden tot meewerken aan een energietransitie. Boter bij de vis? Is de staatssecretaris van plan dat te handhaven? Nou, nee. Margarine bij de vis. Of een beetje slaolie.

Vraag 5
Bent u bereid om gemeente Amsterdam te vragen om af te zien van het plan om vanaf 2025 een emissieloze zone in te richten voor bedrijfswagens van ondernemers?
Antwoord 5
Nee. Op 18 juli hebben de verantwoordelijke wethouders een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Amsterdam om hun overwegingen bij deze aanbesteding toe te lichten. Ook kondigen zij in de brief aan dat er niet 37 maar 27 voertuigen aanbesteed zullen worden omdat zij voor deze 10 voertuigen extra laadvoorzieningen beschikbaar hebben gevonden. Daarnaast heeft de Minister voor Klimaat en Energie uw Kamer op 13 juni 2023 geïnformeerd over de realisatie van laadinfrastructuur voor vrachtwagens (Kamerstuk 31 305, nr. 406). In deze brief staan de maatregelen uiteengezet waarmee het kabinet wil zorgen voor voldoende laadinfrastructuur voor het (zware) wegtransport. Met zijn brief van 22 juni 2023 heeft de Minister voor Klimaat en Energie uw Kamer geïnformeerd over netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit (Kamerstuk 29 023, nr. 443). Het aanpakken van netcongestie is een belangrijke voorwaarde om de transitie naar emissieloze mobiliteit te laten slagen. Het kabinet werkt hier samen met medeoverheden, netbeheerders en marktpartijen hard aan.

Voor een volledig beeld van de vragen, zie: Kamerstukken II, 2022/23 AH 3355, ndr: 2023Z11909

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z11909&did=2023D33812

 

 

1 thought on “Antwoord op kamervragen inkoop diesel vuilniswagens Amsterdam

  1. Amsterdam doet er goed aan deze vrachtwagens HVO-100 als vervanger van diesel te laten tanken. Dat past prima binnen deze aanbesteding en vermindert voor ik dacht meer dan 80% de CO2-productie. Er zitten zware elektrische aandrijflijnen aan te komen waardoor op termijn deze vrachtwagen achteraf voorzien kunnen worden van een waterstof-elektrische aandrijving. Probleem opgelost.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *