Amsterdam zoekt Taxihosts met beveiligersopleiding in detachering – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam zoekt Taxihosts met beveiligersopleiding in detachering

https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxi_(vervoer)#/media/File:Taxi_Schiphol.JPG

Het is publiek geheim dat het inhuren van de flexibele schil via aanbestedingen moeilijk tot niet werkt. Inderdaad hoor je dat niet zo van overheidsorganisaties. Die komen toch op de een of andere manier altijd aan mensen. Van gillend gek geworden uitzendbureau medewerkers hoor je des te meer. Ze krijgen krankzinnige eisen, vinden daar wonderwel nog kandidaten bij en die worden dan nog afgekeurd ondanks dat ze de gevraagde 3 diploma’s ook echt hadden. Het is maar een van de vele problemen. Amsterdam zoekt taxihosts via de flexibele schil. En die moeten beschikken over een opleiding beveiliging.

Er staan twee opdrachten voor op TenderNed. Een, de 226851, is afgemeld en niet gegund. Die bevat allerlei lastige vragen van inschrijvers. Op de ander, 226996, staat inschrijven nog 29 dagen open, ten tijde van dit schrijven.

Bij een aanbesteding moet je de verloning al weten om te kunnen inschrijven, terwijl je pas weet hoe je iemand moet verlonen, als je weet welke kandidaat het geworden is, en dat is nu net het resultaat van de aanbesteding. Daar begint het al mee. De ondernemer moet koffiedik kijken voor het urentarief van de latere kandidaat. De gedetacheerde heeft geen enkele onderhandelingspositie, daar hadden we het ook al eens over. Je kan wel klagen bij het uitzendbureau maar dan heeft die geen mogelijkheid om je salaris nog extra op te hogen zonder dat hij het volle pond uit zijn eigen portemonnee moet financieren. Verplichte CAO’s maken de arbeidsvoorwaarden uitvoeren nog weer moeilijker. Je moet dus als uitzendbureau namens het personeel het woord voeren als het gaat om diploma’s of CAO’s nog voordat je dat personeel hebt voorgedragen. Nog moeilijker wordt het, om een goed functionerende flexibele schiller in dienst te houden, via dezelfde flexibele schil. Je wilt Harry, Harry wil jou, Harry heeft recht op verlenging, Harry heeft gebleken goed gewerkt. Maar na een aanbesteding moet je kiezen uit nog 50 overgekwalificeerde kandidaten. Kiezen voor bewezen geschiktheid is discriminatie op de andere inschrijvers. Of je Harry nu kiest of niet, je stelt enorm veel overgekwalificeerde mensen teleur.

Dat gezegd hebbende, waarom moet een taxihost een beveiligingspas hebben. En een beveiligingsdiploma. En waarom valt hij onder de beveiligingsCAO? Amsterdam zoekt een taxihost. Dat zijn begeleiders. Heel vervelend die begeleiders, zo heeft Aanbestedingsnieuws ooit 10 jaar geleden ondervonden. Er komt dan eerst allemaal gajes op je af dat zegt dat je hem als taxi moet nemen, daar op Schiphol en dat je dat verplicht bent. En daarna komt er gajes op je af dat zegt dat je hem niet als taxi moet nemen en dat je helemaal niets verplicht bent. Is dat nu een normaal functionerende markt? Inmiddels door de complete uitval van vraag naar taxidiensten, natuurlijk helemaal niet.

De uitzendbureau’s die de taxihosts moeten leveren, zijn ook de weg kwijt en zij niet alleen. Dat blijkt tenminste uit de Nota’s van Inlichtingen. Is het nu een fout die is veroorzaakt door te veel knippen en plakken van de aanbestedende dienst in andere aanbestedingsstukken? Of weten ze al welke kandidaat ze willen hebben en is dat ook echt een verkeersregelaar taxihost met een beveiligersdiploma. Het is een beetje of je vraagt naar een bloemist met verstand van keukens. Een host, een gastheer dus. Maar als je de begeleidende tekst leest, toch meer een uitsmijter.

Bij de nieuwe aanbesteding vinden we een functieprofiel waaruit blijkt dat de taxihost niet echt een host is maar vooral een gezag uitstralende “stevige persoonlijkheid”, voor controle van taxichauffeurs. Persuasief: personen er toe bewegen aanwijzingen en huisregels op te volgen. De Taxihost moet:

 • Het signaleren en voorkomen van ongewenst gedrag van taxi klant en taxi chauffeurs, dit door hen hier proactief
  op aan te spreken;
 • Voorkomen van ongewenste gedragingen in algemene zin en in samenwerking met de Gebiedshost en Politie in
  het aangewezen gebied..
 • MBO denk- en werkniveau;
  -In het bezit van een verkeersregelaarsdiploma;
  -In het bezit van het diploma Beveiliger of vergelijkbaar. NB het diploma BOA Basisbekwaamheid is hiervoor
  niet toereikend;
  – In het bezit van geldig BHV-diploma en AED-certificaat;
  – In het bezit van het certificaat ‘Omgaan met Agressie’;
  – In het bezit van het certificaat Hostmanship;
  – Minstens twee jaar werkervaring op een – bij voorkeur – gelijkwaardig object/dienstverlening;
  –  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  – Basale kennis in woord van de Engelse en Duitse taal.

Wat zoeken we nu precies. In bijlage 6 bij de oude aanbesteding, is een profiel van de beoogde kandidaat.  Daaruit blijkt dat uit het Host-schap ook bestaat uit het deëscalerend optreden.

1. Verlenen van service aan het bezoekend publiek (taxi – klant). Kerntaken:
* Het gastvrij ontvangen van de bezoekers en welkom heten;
* Doorverwijzen van de bezoekers n.a.v. vragen;
* Het op een gastvrije manier communiceren van de regels indien een persoon (taxi-klant, taxichauffeur en/of
overige bezoekers) hier niet aan voldoet.

2. Houden van (preventief) toezicht op de algemene veiligheid en doorstroming van verkeer. Kerntaken:
* Bepalen of situaties risico’s voor personeel of bezoekers in zich hebben (het maken van een risico inschatting)
en nemen van geëigende/preventieve maatregelen;
* Observeren van bezoekend publiek, taxi-klant en taxichauffeurs in de omgeving van het aangewezen gebied
ter voorkoming van ordeverstoringen en opstoppingen. Waar nodig het proactief aanspreken van personen ter
voorkoming van incidenten.
3. De-escalerend optreden in geval van onregelmatigheden, ongewenste situaties/gedragingen e.d. Kerntaken:
* Inschatten van de situatie (gelegenheids orde verstoorder versus ‘professional’), bepalen van de de-escalerende te nemen vervolgactie/procedure, rekening houdend met het te verwachten effect en de met de
opdrachtgever(s) en Politie overeengekomen handelwijze;
* Aanspreken van personen in geval van verdenking van ordeverstoring en overdragen aan de wetshandhaver,
eventueel waarschuwen/inroepen van collega’s (Taxihost en/of Gebiedshost);
* Inschakelen hulpdiensten, eventueel afzetten van de omgeving, verlenen van eerste hulp naar aanleiding van
een incident.

Een flinke waslijst. Een schaap met 5 poten. En die kun je niet in vaste dienst nemen? Er komen veel vragen over:

U stelt een diploma Beveiliger verplicht. Gezien het gewicht van de werkzaamheden vooral ligt op het hosten van de standplaats, draagt een opleiding tot beveiliger relatief weinig bij aan het doel van de werkzaamheden. Bent u bereid om daarom het diploma Beveiliger als pré te accepteren? En zo niet zou u een vergelijkbaar of hoger gekwalificeerd diploma, zoals de BOA Basisbekwaamheid, wel accepteren in plaats van het diploma Beveiliger?
Nee, een BOA diploma Basisbekwaamheid is niet acceptabel.

En dan wordt er nog gevraagd om een verkeersregelaar-pas. Is een taxihost ook een verkeersregelaar? Kennelijk is het elementair.

39. Bijlage 7  Programma van eisen, Paragraaf Dienstverlening, Pag. 1
U stelt dat inschrijver zich moet conformeren aan de vigerende wet met betrekking tot verkeersregelaars en dat medewerkers die ingezet worden een verkeersregelaarspas bij zich moeten dragen. Beveiligers die tevens beschikken over een verkeersregelaarspas zijn zeldzaam, waardoor de leveringsverplichting niet zonder problemen is. Mogen wij er vanuit gaan dat het verzoek om een verkeersregelaarspas een verschrijving is? Zo nee, hoe ziet u de combinatie van beveiliger én verkeersregelaar.
Zie antwoord vraag 38. De eis is beveiligersdiploma en verkeersregelaarspas, dit zien wij als een noodzakelijke combinatie

Leuk en aardig maar wel in strijd met de wet om medewerkers in te zetten als beveiliger zonder ND-vergunning, vraagt een inschrijver. Interessant. Dat zochten we even op. Het gaat om de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Inderdaad van toepassing op alle detacheerders van beveiliging en daarmee dus ook op taxihosts die ingezet worden als beveiliger. Misschien toch even interessant om te vermelden dat het hebben van eigen ordetroepen dus niet is toegestaan, tot aan de Tweede Wereldoorlog was daar geen wetgeving over. Dat is dus om te voorkomen dat er paramilitaire troepen ontstaan.

Om nu te mogen opereren als een particulier beveiligingsbedrijf/alarmcentrale of waardetransport of nog een ander soort recherche, is een vergunning nodig, een zogeheten ND-vergunning die wordt verstrekt door Dienst Justis (zie hier de complete lijst) . Daarmee is het, zo stelt de brancheorganisatie, wettelijk niet toegestaan om via detachering mensen als beveiliger in te schakelen. De Nederlandse Veiligheidsbranche stelde dit ook al eens aan de kaak in 2019. Beveiligingsvergunningen zijn op naam, en dat maakt dus ook mensen niet inwisselbaar.

De wetgeving voor de inzet van zelfstandigen door beveiligingsbedrijven is tegenstrijdig. Terwijl de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) het inschakelen van zzp’ers feitelijk uitsluit, worden in de praktijk steeds meer zogeheten ND-vergunningen voor het uitoefenen van een beveiligingsbedrijf afgegeven aan zelfstandigen. Dit heeft een “negatieve invloed op de kwaliteit van de beveiligingsdienstverlening en de veiligheid”, aldus de Nederlandse Veiligheidsbranche in een reactie op nieuwe wetgeving inzake zzp’ers.

Terecht dus, dat er vragen over worden gesteld, als er wordt gevraagd om gedetacheerde beveiligers. Detachering in beveiliging is ook een perverse prikkel op het verkeerd doen. Je contract moet verlengd, targets moeten gehaald en dan gaat zo’n taxihost misschien wel incidenten creëeren om incidenten gemanaged te hebben.

U stelt dat inschrijver kennis moet hebben van de WPBR en medewerkers moet inzetten die beschikken over het diploma beveiliger en een zogenoemde beveiligingspas. Deze inzet is volgens de WPBR voorbehouden aan beveiligingsorganisaties en is zonder NDvergunning niet toegestaan. Kunt u bevestigen dat deze aanbesteding vraagt om een beveiligingsorganisatie en beveiligers als bedoeld in de WPBR?
Zie antwoord vraag 38. Een beveiligerspas is niet nodig, wel een beveiligersdiploma.

Dat is toch niet echt een antwoord op de vraag en ook heel twijfelachtig. Wie worden er gecontroleerd: de taxi’s. De hosting is dus ten bate van de taxi-ondernemingen. Waarom doen die taxi’s dat niet zelf als dat zo nodig is? Omdat iedereen met een rijbewijs natuurlijk een ZZP taxibedrijf kan beginnen. De WPBR is toch wel duidelijk in hoeverre dit nu zo maar kan of niet. Zoiets zou eigenlijk in de Wet personenvervoer 2000 moeten staan.

 • Bestuursorganen verrichten geen beveiligingswerkzaamheden voor derden, tenzij dit bij of krachtens de wet is toegestaan.

Dus volgens de Wet Personenvervoer 2000 wordt de inzet van particuliere handhavers geregeld bij of krachtens de gemeentelijke verordening terwijl in de gemeentelijke verordening (dat is dus de krachtens) opvallend weinig tot niets over de taxihosts is geregeld, Er staat verder niets over het handhaven van de vergunningsvereisten behalve dan dat dit ook weer bij of krachtens het college kan worden getoetst of aan de taxivergunningsvereisten wordt voldaan. Bij of krachtens, dat zullen dan toch echt ambtenaren moeten doen. Particuliere hosts….  taxiverordening_2012-geldend_vanaf_1_februari_2018 zie ook https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/taxi/tto/ Er is geen grondslag voor. De redactie van Aanbestedingsnieuws stuit er toevallig op maar ons lijkt het zo op het eerste oog een ongeoorloofde delegatie.

 

 

 

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *