Amsterdam is vol – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam is vol

Amsterdam is vol onder het maaiveld. Daarom houdt de gemeente in samenspraak met koplopergemeenten een marktconsultatie. Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten.

De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren.

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaat Amsterdam in co-creatie met betrokkenen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. We zoeken oplossingen die goedkoper zijn, minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat in zo’n 10-15 jaar de straat niet open hoeft.

Het co-creatietraject is in twee fasen geknipt. Tijdens de eerste fase gaat men actief op zoek naar innovatieve, of naar de woorden van een kernteamlid ‘woest aantrekkelijke’, oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van een straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

Op dinsdag 24 september vindt de eerste sessie plaats. De ideeën die Amsterdam daar ophaalt, gaan tijdens de tweede co-creatiesessie op vrijdag 1 november verrijkt worden. Er zullen circa vijf teams ontstaan die de oplossingsrichtingen verder uitwerken. Hier is een klein budget voor beschikbaar. De oplossingsrichtingen vormen het startpunt van het innovatieprogramma (fase 2).

https://debouwcampus.nl/agenda/co-creatietraject-vol-onder-maaiveld

Aanmelden via: http://debouwcampus.nl/aanmelden-volondermaaiveld

Bron: Tenderned 26 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173499

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *