Amsterdam houdt oninnovatieve aanbesteding IJveer – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam houdt oninnovatieve aanbesteding IJveer

Het Amsterdamse Gemeentelijk Vervoers Bedrijf (GVB) houdt een aanbesteding voor een extra IJ-veer middels een openbare aanbesteding. Het GVB is op zoek naar een stalen knikspant schip, van het dubbeleinde passagiers-/fietsvervoer type met roerpropellers. De aanbesteding stelt geen nadere duurzaamheidseisen aan de veerpont.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_veren#/media/File:GVB_IJveer_60.jpg

Net deze week werd juist bekend dat in Zweden voor twee zeer grote veerponten diesel in de ban wordt gedaan. De Tycho Brahe en de Aurora veren krijgen een elektrische reuze-accu en gaan volledig elektrisch varen. ABB is al begonnen met het installeren van de batterij die meer dan 4 MWh* stroom levert. Dat gebeurt in opdracht van de HH Ferries Group. Deze veren gaan varen tussen Helsingborg and Helsingör en kunnen 50.000 personen en 9.000 wagens vervoeren.

De Amsterdamse veerpont zal dienst doen op het IJ achter het Centraal Station in Amsterdam. Om maximale flexibiliteit te verzekeren, zal de veerpont in staat moeten zijn om ook op andere routes op het IJ en in het havengebied van Amsterdam dienst te doen, passende op de bestaande fuiken.De veerpont zal, in een vaste dienstregeling, gebruikt worden voor het vervoer van voetgangers, fietsers, brommers en gemotoriseerde voertuigen met beperkte afmetingen.

Voor het GVB is standaardisatie een belangrijk inkoopmotief voor zijn veerponten. Het plan van eisen is gebaseerd op de huidige “50 en 60 series”. De hoofdafmetingen zijn 33,65 (m) x 9,02 (m). Cascodiepgang 1,7 (m); hoogte boven waterlijn 6,86 (m). Het GVB vraagt om een dieselelektrische aandrijving, met een batterypack. Diesel wordt omgezet naar een elektrische propellor-aandrijving, dat levert een stillere motor op. Waar delen of componenten niet nader zijn gespecificeerd maar naar de standaard verwijzen, worden de bestaande IJveren 60 en 61 als referentie bedoeld. Dit betreffen moderne veren met de laatste stand der techniek. Deze veren functioneren naar behoren en vormen daarmee de belangrijkste referentie.

Om innovatie op voorhand helemaal uit te sluiten voorziet het onderliggende contract ook in toekomstige levering. De optie voor de levering van extra IJ-Veren 60-serie wordt opgenomen in de te sluiten overeenkomst: Als de vraag naar capaciteit voor de veren blijft toenemen (onder meer afhankelijk van aanhoudende reizigersgroei, besluiten van gemeenten ten aanzien van alternatieven, stedelijke ontwikkeling), kan GVB besluiten één tot vier extra veren in opdracht te geven. GVB behoud zich het recht voor de optie ook als aparte opdracht(en) aan een of meer andere partijen te verstrekken.

Bron: Negometrix, 28 juli 2017

*Een megawattuur (MWh) is de hoeveelheid stroom die in een uur gemaakt kan worden door een generator met een capaciteit van een megawatt (MW).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *