Adviseurs nieuw gemeentehuis Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Adviseurs nieuw gemeentehuis Haarlemmermeer

Huidig Raadhuis Haarlemmermeer. Foto: Google Streetview

adviseur constructies nieuw gemeentehuis Haarlemmermeer. 

Begin 2025 betrekt de gemeentelijke organisatie van gemeente Haarlemmermeer een nieuw te bouwen gemeentehuis. Het huidige raadhuis is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige bouweisen en de kosten van onderhoud en energieverbruik zijn hoog. Daarom heeft de raad in 2020 besloten dat de huisvesting van de gemeente aan vernieuwing toe is. Het college heeft zich uitgesproken voor één gebouw, dat de gemeente zelf gaat bouwen en beheren. Het moet een gemeentehuis worden dat recht doet aan Haarlemmermeer als trotse en dynamische gemeente door duurzaam materiaalgebruik, techniek, uiterlijk, cultuurhistorie, functie en gebruik. Voor het nieuwe gemeentehuis is een ruimtelijk, functioneel, technisch en duurzaam programma van eisen opgesteld.

De aanbesteding voor het bouwkundig en architectonisch ontwerp bevindt zich momenteel in de inschrijvingsfase. Ook wordt er één aanbesteding voor de advisering ten aanzien van installatietechniek, bouwfysica en akoestiek gepubliceerd.
De circulaire sloop/ontmanteling van het huidige gemeentehuis is gepland in 2022. Tijdens de sloop en de realisatie wordt voorzien in tijdelijke huisvesting. Hieronder is een omschrijving opgenomen van hetgeen gerealiseerd zal gaan worden:
• De nieuwbouw betreft een gebouw voor 1.300 medewerkers, een ondergrondse parkeergarage en archief en een publiekshal, met een totaal bruto vloeroppervlak (bvo) van 16.000 m²;
• De nieuwbouw dient een zodanig gebouw te zijn dat de exploitatiekosten goed hanteerbaar zijn;
• Het gebouw wordt gecertificeerd met BREEAM ‘outstanding’ en is een ‘nul-op-de-meter kantoorgebouw’;
• Het parkeren van auto’s gebeurt deels in de onderliggende parkeerkelder en deels aan de openbare weg;
• Voor de nieuwbouw wordt het bestemmingsplan gewijzigd, het voorontwerp bestemmingsplan is reeds vastgesteld.

Voor voltooiing van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden door verschillende partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
• Advisering ten aanzien van constructies.
Adviseur heeft, met de andere adviseurs van het ontwerpteam, de taakstelling dat het ontwerp binnen het huidig budget van €32.000.000,- exclusief omzetbelasting kan
worden uitgevoerd. Dit betreft de directe bouwkosten (zowel bouwkundig als installaties), inclusief vaste inrichting; de parkeergarage valt hier echter buiten. Er zal een coördinatieovereenkomst worden gesloten. De architect is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs en voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs. 
de inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De gunningscriteria zullen naar verwachting betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
Duurzaamheid
Kosten/TCO
Procesbeheersing
Tarief

adviseur installaties, bouwfysica en akoestiek nieuw gemeentehuis

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
• Het vervaardigen van het installatietechnisch ontwerp, advisering ten aanzien van de installatietechniek, bouwfysica en akoestiek.
Adviseur heeft, met de andere adviseurs van het ontwerpteam, de taakstelling dat het ontwerp binnen het huidig budget van € 32.000.000 exclusief omzetbelasting kan worden uitgevoerd. Dit betreft de directe bouwkosten (zowel bouwkundig als
installaties), inclusief vaste inrichting; de parkeergarage valt hier echter buiten. Er zal een coördinatieovereenkomst worden gesloten. De architect is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs en voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs. 

de inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De gunningscriteria zullen naar verwachting betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
– Binnenklimaat
– Integraal duurzaam gebouw
– Optimale TCO
– Procesbeheersing
– Inschrijvingssom

Beide aanbestedingen zijn een Europese niet-openbare procedure.
Dit betekent dat de aanbestedingen  plaats vinden in twee fasen. In de eerste fase zijn alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid een verzoek tot deelneming (aanmelding) in te dienen. Aan de hand van de selectieleidraden worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd. De geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om in de tweede fase een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned donderdg 19 augustus 2021 adviseur constructies https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236152 en adviseur installaties, bouwfysica en akoestiek https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236149

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *