Marktconsultatie leerlingvolgsysteem – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie leerlingvolgsysteem

Bevolkingsonderzoek borstkanker is voornemens eind 2021 een aanbesteding te doorlopen ten behoeve van de aanschaf van een landelijk leerlingvolgsysteem waarin de verschillende regio’s op een uniformere manier de status van de opleidingen en bijscholing van hun medewerkers kunnen bijhouden.
In eerste instantie is bevolkingsonderzoek voornemens een leerlingvolgsysteem aan te schaffen ten behoeve van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, mogelijk zal later ook het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden toegevoegd aan het leerlingvolgsysteem. Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend.

Met betrekking tot het aantal medewerkers dat toegang dient te verkrijgen tot het leerlingvolgsysteem geven onderstaande getallen een indicatie:


Met het houden van deze marktconsultatie wil Bevolkingsonderzoek informatie en kennis verzamelen op de markt die bij kunnen dragen aan een betere aanbesteding. De doelstelling van de marktconsultatie is toetsen:

• Welke oplossingen de markt kan bieden.
• Of de opdracht haalbaar is en de gestelde voorwaarden realistisch zijn.
• Of de markt kan voldoen aan de gestelde eisen.

Binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn er drie opleidingen, naast deze opleidingen vindt ook bijscholing plaats van alle laboranten die in dienst zijn bij Bevolkingsonderzoek Nederland. Momenteel wordt de status van de opleidingen en bijscholing per regio verschillend bijgehouden. Doel van Bevolkingsonderzoek Nederland is om een landelijk leerlingvolgsysteem aan te schaffen waarin de verschillende regio’s op een uniforme manier de status van opleidingen en bijscholing kunnen bijhouden.
Mogelijk ontstaat later ook de behoefte om het leerlingvolgsysteem in gebruik te nemen voor hetbevolkingsonderzoek darmkanker en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In dit geval zullen ook de opleidingen en mogelijke bijscholing van MDL-artsen en pathologen en huisartsassistenten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. In alle gevallen geldt dat medewerkers zelf toegang dienen te hebben tot het systeem, eveneens dienen managers de voortgang van hun medewerkers te kunnen raadplegen.

De interviews ter beantwoording van de gestelde vragen zullen plaatsvinden op maandag 6, en dinsdag 7 september. U kunt uw verzoek tot deelname uiterlijk dinsdag 31 augustus om 17.00 kenbaar maken via de berichtenmodule op Tenderned. Het afronden van de marktconsultatie en opstellen van de verslaglegging zal plaatsvinden in week 37. De opgenomen planning is nog indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het staat Bevolkingsonderzoek Nederland vrij om op een later tijdstip te besluiten de marktconsultatie en/of mogelijke aanbesteding tijdelijk of definitief te staken. Afsluitend stelt Bevolkingsonderzoek Nederland een geanonimiseerd verslag op, waarin op hoofdlijnen de bevindingen van de marktconsultatie zijn samengevat. Dit verslag wordt aan alle deelnemende partijen beschikbaar gesteld en wordt als bijlage toegevoegd bij de
aanbestedingsdocumenten ten tijde van de aanbesteding.

Bron: Tenderned donderdag 19 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236291

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *