Keuren en onderhoud brandweermaterieel en -materiaal Veiligheidsregio Limburg-Noord – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Keuren en onderhoud brandweermaterieel en -materiaal Veiligheidsregio Limburg-Noord

Foto: © Brandweer LImburg-Noord

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)  is een gemeenschappelijke regeling die haar oorsprong kent in de Wet op de Veiligheidsregio’s. VRLN is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en de openbare gezondheidszorg binnen de regio beter te organiseren en bestrijdt rampen en crises. Hiervoor bundelt VRLN de krachten van brandweer, crisisbeheersing, GGD, GHOR, de RiskFactory en de 15 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg. Binnen VRLN zijn ca. 1400 medewerkers actief: ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst en 800 vrijwilligers (brandweer).

De huidige overeenkomst voor keuren en onderhoud brandweermaterieel loopt af en dient te worden vervangen. Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer waarbij beide partijen streven naar een langjarige strategische relatie. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari  2022. Het eerstvolgende keuringsmoment voor het brandweermaterieel en -materiaal is eerste kwartaal 2022.

De initiële contractduur van de overeenkomst bedraagt twee jaar. De overeenkomst kan door de opdrachtgever met vier maal  één jaar worden verlengd.  De overeenkomst eindigt van rechtswege op uiterlijk 31 december 2027. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van VRLN, op ieder moment worden beëindigd indien beide partijen daar wederzijds overeenstemming over bereiken.  VRLN is op zoek naar een opdrachtnemer die uitvoering geeft aan keuren en onderhoud van brandweermateriaal en -materieel. De inschrijver wordt uitgenodigd om een inschrijving in te dienen conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in het beschrijvend document. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Binnen de scopevan de aanbesteding vallen:

 • Tank autospuit (TS): 40 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
 • Snel Interventie Voertuig (SIV):  9 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
 • Hulpverlening voertuig (HV):  7 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
 • Ontsmettings-Haakarmbak (OTH):  1 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
 • Commando-Haakarmbak (CO):  2 stuks
 • VerZorgings-Haakarmbak (VZH):  1 stuks
 • Technische HulpVerlening-aanhangers (THV):  5 stuks
 • NatuurbrandBestrijdings-Haakarmbak (NBH):  1 stuks
 • Gevaarlijke Stoffen Eenheid voertuig (GSE):  1 stuks
 • Ademlucht Beschermings-Haakarmbak (ABH):  1 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)

Verder zijn er een aantal groepen materialen die we apart onder de aandacht brengen, omdat ze ook binnen scope zijn:

 • EHBO materialen (EHBO koffers -Tassen) nakijken eventueel inhoud vernieuwen (geldt voor alle EHBO materialen in voertuigen èn gebouwen).
 • Handschoenen (op TS, HV en SIV) die gebruikt worden bij controle hoogspanning (alleen visuele controle in opgeblazen toestand).
 • Materialen op vaartuigen.
 • Niet genoemde haakarmbakken controleren op dikte hijsogen en lasnaden;
 • Inhoud van niet genoemde haakarmbakken en voer- en vaartuigen gebeurt op basis van losse items.

Naast deze opsommingen zijn er op de diverse kazernes nog losse items zoals oefengereedschap & werkplaatsgereedschap. Deze items behoren ook tot de scope van de opdracht en zullen tijdens de keuringsronde door de medewerkers VRLN aangewezen cq aangereikt worden.

  • Buiten de scope van de opdracht vallen:
  • Preventief onderhoud bepakking;
  • Ademluchttoestellen en maskers;
  • AED’s;
  • Watervoerende armaturen en straalpijpen;
  • Kleine blusmiddelen.

VRLN wenst een aantal opties uit te vragen. Deze worden niet beoordeeld en zijn ter informatie aan de VRLN:

 • uurtarief keurmeester
 • stuksprijs redvest

Voor de aanbesteding van de Opdracht, hanteert VRLN de Europese openbare aanbestedings­procedure.

Bron: Tenderned donderdag 19 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236090

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *