Aanschaf robotmaaiers Borsele – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf robotmaaiers Borsele

Foto: Pexels.com

Borsele is een gemeente gelegen op Zuid-Beveland. Heeft een oppervlakte van 195 km2 en telt 22.801 inwoners. Deze inwoners wonen verspreidt over 15 kernen. Voor het realiseren van de doelen die het bestuur wil bereiken wordt zij ondersteund door een gemeentelijke organisatie van circa 160 medewerkers.
Gemeente Borsele heeft het besluit genomen om voor alle sportparken over te gaan tot het inzetten van robotmaaiers. De aanbestedende dienst zoekt een partij om alle sportparken zo efficiënt en optimaal mogelijk in te richten met robotmaaiers, zodat alle genoemde kavels seizoensgebonden gemaaid worden.
De opdrachtgever heeft in het kader van onderhavige aanbesteding het voornemen een overeenkomst af te sluiten voor de aanschaf van robotmaaiers voor de volgende sportaccommodaties:
Kavel A Sportpark Borssele, hoofd- en trainingsveld, 13.000 m2.
Kavel B Sportpark Driewegen, hoofd- en trainingsveld, 12.000 m2.
Kavel C Sportpark Heinkenszand, drie hoofdvelden, twee trainingsvelden en een randvlak, 52.000 m2.
Kavel D Sportpark Kwadendamme, hoofd- training en randstrook, 13.500 m2.
Kavel E Sportpark Lewedorp, twee hoofdvelden en een trainingsveld en een randvlak, 28.000 m2.
Kavel F Sportpark Nieuwdorp 2 hoofdvelden, 1 trainingsveld en een randvlak, 27.000 m2.
Kavel G Sportpark Ovezande hoofd- en trainingsveld en een randvlak, 15.700 m2
Kavel H Sportpark ‘s-Gravenpolder 2 hoofdvelden, 1 trainingsveld, 26.000 m2
Kavel I Sportpark ‘s-Heerenhoek hoofd- en trainingsveld en een randvlak, 22.000 m2.
De hierboven genoemde gegevens zijn ter indicatie.

De robotmaaiers dienen aan de volgende eisen te voldoen:
1. De robotmaaiers dienen nieuw en ongebruikt te zijn en te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen, geldend op het moment van levering aan de gemeente Borsele, waaronder (doch niet uitsluitend).
2. Alle Europese en Nederlandse richtlijnen ten tijde van aflevering van de machines.
3. CE-keurmerk voor zover van toepassing.
4. Een Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen.
5. De robotmaaiers moeten onze 10 sportaccommodaties gaan maaien. Het aantal in te zetten robotmaaiers en capaciteit per accommodatie wordt door de leverancier bepaald op basis van een schouw en de beschikbaar gestelde luchtfoto’s van de sportvelden. Opdrachtgever 
biedt dan ook de mogelijkheid om alle accommodaties op afspraak onder begeleiding van de
opdrachtgever te bezoeken.
6. De sportaccommodaties moeten worden ingedeeld in verschillende maaizones, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt in hoofdvelden, trainingsvelden en randstroken. De maaiintensiteit per zone moet naar behoefte kunnen worden aangepast.
7. Wanneer de inschrijver meent gebruikt te moeten maken van GPS ondersteuning zal hij dit aan de opdrachtgever kenbaar maken.
8. De robotmaaiers moeten volledig autonoom functioneren.
9. De robotmaaiers moeten zijn voorzien van een antidiefstal voorziening, waarbij er een melding moet uitgaan zodra hij zich buiten een bepaalde zone van de sportaccommodatie bevindt.
10. De robotmaaiers moeten zijn voorzien van een meldingssysteem waarbij storingen, stilstand of andere uitval gemeld wordt.
11. Het laadstation(s) voor de robotmaaier(s) moet kunnen werken op 230V, de meest gunstige plaats voor de laadstations moet door de inschrijver op de tekeningen van de verschillende sportaccommodaties worden aangegeven. Opdrachtgever zorgt voor aanleg van de benodigde spanningsvoorziening.
12. De inschrijver moet een uitgebreide scholing verzorgen voor de monteurs van de opdrachtgever, dusdanig dat deze monteurs zelfstandig storingen kunnen verhelpen, en normaal (winter)onderhoud kunnen uitvoeren, zonder dat hierbij de standaard garantie vervalt.
13. Alle robotmaaiers moeten zijn voorzien van een inrichting die zorgt dat de aangedreven wielen tijdens het maaien schoon blijven en een voorziening waarbij eventueel afgebroken messen worden opgevangen.
14. De robotmaaiers moeten zijn voorzien van een uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, we noemen specifiek, aanrijbeveiliging en een noodstop bij het onbedoeld optillen.
15. De messen van de maaimachine moeten eenvoudig kunnen worden gewisseld en in gehard staal te zijn uitgevoerd.
16. De inschrijver verzorgt de volledige installatie op de 10 sportaccommodaties, en test deze uitgebreid, De opdrachtgever zal hierbij aanwezig zijn en nauwkeurig toezien op de uitvoering hiervan.
17. De inschrijver verleent assistentie bij storingen, die in niet door een monteur van de opdrachtgever kunnen worden opgelost.
18. De opdrachtgever moet gedurende de looptijd van de maaier inzicht hebben in de inzet van de robotmaaiers, we noemen specifiek; maaitijd, oplaadtijd en stilstand. De robotmaaiers moeten zijn voorzien van een systeem wat bij storingen automatisch een melding stuurt.
19. De inschrijver moet na opdracht de volgende documentatie aanleveren:
Tekening en overzicht van de componenten waaruit de robotmaaier is samengesteld, voorzien van bestelnummers, afbeeldingen en prijzen.

20. Een beschrijving van het benodigde winteronderhoud.
21. Een volledige garantieperiode van twee jaar.

Optioneel wordt voor onderstaand een tarief via het inschrijfbiljet opgevraagd:
22. Het uurtarief voor onderhoud.
23. Het uurtarief voor reparatie.
24. Het tarief voor voorrijkosten in geval van een storing

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op maandag 8 en dinsdag 9 november 2021 vanaf 9.00. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht.
De schouw zal onder begeleiding plaatsvinden op de volgende locaties:
• Borssele: Troyeweg 5 4454 AD Borssele
• Driewegen: Smitsweg 24A 4438 AH Driewegen
• Heinekenszand: Dorpsstraat 102 C 4451 AC Heinkenszand
• Kwadendamme: Sportweg 3 4438 AE Kwadendamme
• Lewedorp: Korenweg 5B 4456 RT Lewedorp
• Nieuwdorp: Prinses Magrietstraat 4455 AX Nieuwdorp
• Ovezande: Nieuwstraat 31 4441 AH Ovezande
• ’s-Gravenpolder: Egelantierstraat 13 4431 EP ’s-Gravenpolder
• ’s-Heerenhoek: Pastoor Fronhoffstraat 3 4453 BC ‘s-Heerenhoek
Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van TenderNed tot uiterlijk 4 november 2021 tot 15:00. Er mogen maximaal 2 personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Voor het stellen van vragen naar aanleiding van de schouw wordt verwezen naar de “Nota van Inlichtingen”.

De aanbestedende dienst is voornemens om met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. De looptijd van deze overeenkomst loopt tot en met het opleveren van het eindproduct, gebruiksklaar en volledig met robotmaaiers ingerichte sportparken. Garantieperiode van twee jaar wordt gegarandeerd door het doen van een inschrijving. De aanbesteding vindt plaats door middel van een nationaal openbare procedure.Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan alle gestelde minimumeisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 25 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242122

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *