Aannemer renovatie politiebureau IJsselmonde Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemer renovatie politiebureau IJsselmonde Rotterdam

Stolwijkstraat 2. Foto: © Politie Nederland

De huidige locatie van het basisteambureau IJsselmonde ligt binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De huidige locatie wordt te koop aangeboden t.b.v. de gebiedsontwikkeling, waardoor het basisteam in een nieuwe locatie moet worden gehuisvest. Voor de nieuwe huisvesting van het basisteam IJsselmonde heeft de Politie een bestaand pand, locatie
Stolwijkstraat 2 te Rotterdam, aangekocht. De opdracht omvat het uitvoerend deel (fase 2) van het werk inclusief buitenruimte,
nutsvoorzieningen en parkeervoorziening voor de nieuwe huisvesting van het Robuust Basis Team IJsselmonde in het te renoveren pand aan de Stolwijkstraat 2 te Rotterdam. 
Het werk omvat bouwkundige en installatietechnische ingrepen van alle hierbij benodigde disciplines.
Buiten de scope van de Opdracht van deze aanbesteding behoren specifiek de volgende onderdelen:
– het uitvoerende deel v.w.b. schilderwerk, beveiligingsinstallaties (toegangscontrole en camerabeveiliging) en ICT (politie specifieke ICT installaties);
– alle van toepassing zijnde advieswerkzaamheden van de architect, de constructeur, de installateur, et cetera (fase 1). Deze werkzaamheden zijn aanbesteed door middel van de raamovereenkomst bouwadvies (BAD).

Met het technisch ontwerp (TO) en bestek als resultaat van de gegunde opdrachten van Fase 1 kan de opdracht m.b.t. het uitvoerend deel (fase 2) van de renovatie van het pand aan de Stolwijkstraat in de markt gezet worden waarna daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden van een basisteambureau dat voldoet aan de kwalitatieve aspecten van de Politie.

Gegevens project RBT IJsselmonde
Pand Stolwijkstraat 2, 3079 DN Rotterdam

 

 

 

 

De omvang van de opdracht wordt geraamd op €4.383.200,- excl. BTW inclusief terreininrichting t.w.v. €161.000,- excl. BTW (prijspeil juni 2021). Aan de hoogte van de inschrijving wordt een limiet gesteld, een inschrijving boven dit bedrag wordt ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. De limiet bedraagt €4.500.000,- excl. BTW voor de totale werkzaamheden incl. terreinwerkzaamheden. De limiet is gebaseerd op een raming inclusief een marge. Hierbij is ook rekening gehouden met prijsontwikkeling en marktwerking. De Politie heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met als uitgangspunt dat deze van kracht blijft zolang als de werkzaamheden van opdrachtnemer voor het project RBT IJsselmonde, noodzakelijk zijn. De verwachte ingangsperiode is juni 2022. 

De gevolgde procedure is de niet-openbare procedure, bestaande uit twee fasen. Gegadigden die voldoen aan alle geschiktheidseisen en waar geen uitsluitingsgronden op van toepassing zijn, zullen meedingen naar de selectie voor de gunningsfase. Indien meer dan vijf gegadigden hiervoor in aanmerking komen, dan zal de uiteindelijke selectie plaatsvinden
door loting bij een notaris. Dit betekent dat er geen selectiecriteria worden toegepast.De opdracht wordt gegund volgens het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
De procedure en criteria met betrekking tot de gunning zullen uitgewerkt worden in de inschrijvingsleidraad. De gunningscriteria zullen bijvoorbeeld gaan over gedetailleerde project-, plannings- en risicobeheersing en BLVC plan.

Bron: Tenderned maandag 25 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242128

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *