Aanbestedingskarma: Europese Commissie houdt aanbesteding vertaalwerk – Aanbestedingsnieuws

Aanbestedingskarma: Europese Commissie houdt aanbesteding vertaalwerk

De Europese Commissie houdt ook eens een aanbesteding. De laatst bekende aanbesteding van de Europese Commissie zelf was van het Directoraat Resources, dat de inkoop van Schoonmaak in Petten moest regelen. Toen kreeg het een tik op de vingers van de Commissie Verantwoord Marktgedrag. Gunningscriterium op de laagste prijs, foei foei.

Het verweer van de Brusselaars was destijds, ja de lezers van Aanbestedingsnieuws zijn altijd nodeloos diplomatiek, dus we zullen het maar lief uitdrukken: bedroevend, de Europese Commissie zou niet gebonden zijn aan de Nederlandse Aanbestedingswet maar alleen aan de Europese Aanbestedingsregels.

Dat doet een belletje rinkelen. Welke regels? Toch niet die intrinsiek onuitvoerbare klassejustitieregels die toch uitgevoerd moeten worden en daarbij op termijn een einde maken aan het voortbestaan van alle kleine ondernemers, bomen, jeugdzorg, innovatie, lange termijndenken en die niet verplicht is voor corporaties behalve als het woningcorporaties zijn, ook als dat nergens op slaat? Die leidde tot dat hopeloos falen van dat vliegveld in Berlijn en dat eeuwig verbouwde Paleis van Justitie in Brussel waar alles en ook de Europese Commissie op uitkijkt en die hele hele lege orderportefeuille van Alstom? Jawel die.

DG Vertaling schat dat het de komende vijf jaar jaarlijks 15.000 bladzijden Nederlandse vertalingen uit het Engels en 3000 bladzijden uit het Frans zal inkopen. En 2000 bladzijden NL > FR, 5000 bladzijden NL > EN. Voor het perspectief: DGT gaat ook jaarlijks 33.000 bladzijden EN > DE inkopen en 26.000 bladzijden EN > FR. En nog veel meer in 49 talencombinaties (met Engels en in mindere mate met Frans en Duits). Alles samen een paar miljoen bladzijden. In tegenstelling tot die schoonmaak-aanbesteding wordt deze aanbesteding dan weer gehouden door het directoraat dat zich niet zo met regeltjes bezig houdt, of het moesten grammaticaregels zijn: de DG Vertalingen.

Wetten in de prullenbak

De officiële aanbesteding van al dat vertaalwerk (onder de naam TRAD-19) is nog niet gepubliceerd, maar er is al een vooraankondiging beschikbaar.

Omdat DGT al dat vertaalwerk om allerlei redenen liever niet bij één grote partij inkoopt, organiseert het alvast twee informatiebijeenkomsten voor belangstellenden. Doel is dat groot en klein over alle informatie en kennis kan beschikken om op gelijke voet mee te dingen naar de contracten voor al dat vertaalwerk. DGT moedigt individuele vertalers aan om in allerlei samenwerkingsverbanden mee te dingen. De contracten gaan uitdrukkelijk niet naar de laagste bieder; een online vertaal- en revisietest maakt deel uit van de gunningsprocedure.

Toch nog hoop voor Jeugdzorg. Een billen bloot momentje dus. We hopen kortom op maximale transparantie. Bedenk je eens de consequenties van het mislukken van deze aanbesteding. Als je als wetgevend orgaan niet in staat bent te publiceren in de juiste taal dan, inderdaad zie het plaatje hiernaast. Zoals de Vlamingen dat zo mooi zeggen: Poets Wederom Poets.

———————

Over de komende aanbesteding is er een informatiebijeenkomst op 21 mei 2019 in Brussel, en op 19 juni in Den Haag. In Brussel betreft het een algemene infosessie voor alle talencombinaties, terwijl het programma in Den Haag specifieker ingaat op het vertaalwerk voor de Nederlandse taalafdeling.

DGT is voor deze aanbesteding niet over een nacht ijs gegaan. Deze aanbesteding en de bijbehorende gunningsprocedure werden op beperkte schaal getest. Doel was de outsourcingworkflow te verbeteren op een manier die tot meer efficiëntie, een stabielere kwaliteit en een echt partnerschap leidt. Lees uitgebreide achtergrondinformatie over deze ‘testaanbestedingen’.

Wie vragen heeft over deze aanbesteding, kan contact opnemen met DGT via DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu

Meer info over de aanbesteding: https://ec.europa.eu/info/tender/trad19

Lees de vooraankondiging: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135527-2019:TEXT:NL:HTML&tabId=0

Aanmelden voor de infosessie in Brussel: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InfosessionTRAD19

————————————

 

 

Echt jammer van de Brexit als nu de platen van Radiohead duurder zouden worden.

https://www.youtube.com/watch?v=1uYWYWPc9HU

 

3 thoughts on “Aanbestedingskarma: Europese Commissie houdt aanbesteding vertaalwerk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *