Aanbesteding Waalkade Tiel mislukt

De aanbesteding voor een renovatie van een kademuur aan de Waalkade in Tiel zijn mislukt. Dat bericht Dagblad De Gelderlander. De bedoeling was dat de kademuur zou worden gerestaureerd en heringericht. De laagste inschrijver zit volgens de krant €566.000 boven het beschikbare budget.

©Tiel 2018

Ook moet er volgens plan een hellingbaan worden toegevoegd, waarmee het terrein bereikbaar wordt voor gehandicapten en met de scootmobiel. ‘

Het aanvankelijke plan is door Rijkswaterstaat in september 2017 afgekeurd en daarna uitgekleed. Dat hield verband met de doorstroming en de opvang bij hoogwater als gevolg van het opbrengen van extra grond.

Het ontwerp is gemaakt door Zambeli Landschapsarchitectuur. De sfeerimpressies door het Gelders Genootschap ism StudioD.

Het definitieve ontwerp is in december 2017 bekend geworden, zie hiernaast. Op 21 februari stelde het college nog voor om 1 miljoen extra uit te trekken voor de geplande renovatie. De raad stemde daarmee in. Toch was toen, al voor de aanbesteding uit bekend, dat het niet genoeg zou zijn.

Voor de daadwerkelijke uitvoering is dus € 3.230.000 beschikbaar.
De voorlopig berekende kosten voor de uitvoering zijn echter € 4.078.000 ofwel € 848.000
hoger.

De Waalkade is tevens festivalterrein voor Appelpop, dat in september wordt gehouden. De werkzaamheden zouden in de zomer klaar moeten zijn zodat het festival gewoon door kan gaan. Wat de gevolgen zijn voor het festival is nog onbekend. Ook heeft de vertraging mogelijk gevolgen voor de financiering.

Het project is namelijk mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland. De beschikbaar gestelde subsidie komt uit het project FluviaTiel, 2e fase. Deze fase betrof het baggeren van de have en dit bleek niet meer nodig te zijn. Het daarmee vrij komende bedrag is als subsidie aan de Waalkade fase 1 toegewezen. Met nadrukkelijk de boodschap dat 1december 2018 de deadline voor deze subsidie is.

Bron: De Gelderlander / Raadsbesluit extra geld Waalkade

https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/gemeenteraad_5797/09b-raadsbesluit-extra-geld-waalkade-fase-1pdf_322048.pdf
https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-commissie-ruimte_3634/agenda/raadscommissie-ruimte_461/033a-informatienota-ontwerp-waalkade-fase-1pdf_1237.pdf

https://www.gelderlander.nl/rivierenland/ontwerp-gezellige-waalkade-afgekeurd-door-rijkswaterstaat~af5f4c90/

https://www.gelderlander.nl/tiel/aanbesteding-voor-nieuwe-waalkade-mislukt~ae41d641/

redactie Auteur

Geef een reactie