Aanbesteding voor carnaval Curaçao vertraagd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor carnaval Curaçao vertraagd

Een aanbesteding voor het carnaval op Curaçao is vertraagd. Het lokale Ministerie van Onderwijs is voornemens voor het organiseren van het carnaval op Curaçao een aanbesteding uit te schrijven. Het carnaval is een van de grootste festiviteiten van het gebied. Het carnaval begint in januari en eindigt pas eind februari of begin maart. Het Ministerie van Onderwijs (Minocw) Sector Cultuur & Sport geeft aan dat “wegens onvoorziene omstandigheden de openbare aanbesteding organisatie carnavalsfeest 2018 en 2019, verschenen op d.d. 24, 25 en 26 juli 2017, wordt uitgesteld tot 28 augustus 2017 om 16.00 uur.”

In 2014 was er een organisationele wisseling van het carnaval. De Stichting Arubaans Carnaval (SAC) is na zestig jaar niet meer de enige organisator van Carnaval 61.  SAC stelde het programma samen van alle activiteiten, en zorgde ervoor dat alle evenementen goed en vlot verlopen. Ook was SAC tot 2014 verantwoordelijk voor de prijsuitreikingen voor o.a. de beste Carnavalsgroep, beste road piece, bodypiece en praalwagen en leukste groep. In 2015 en 2016 werd het carnaval georganiseerd door Coridja Stars. Voor de organisatie van het festival werd 1,6 miljoen gereserveerd. Daarvan is €300.000 door de overheid bijgelegd. In 2017 werd het carnaval georganiseerd door Asosashon Gruponan di Karnaval Kòrsou.

In 2018 valt carnaval vroeg, op 11 februari 2017 is de Grote Carnavalsparade in de planning. De Uitvoeringsorganisatie Cultuur & Sport laat verder weten dat in plaats van een openbare aanbesteding die op 14 augustus 2017 om 16.00 uur zou plaatsvinden, er een informatie ronde wordt gehouden voor geïnteresseerden en degene die een bestek hebben opgehaald. Zij kunnen contact opnemen met de Sector Cultuur & Sport te telefoonnummer +599 9 461 51 33.

UCS wilt een ieder herinneren aan de aanmeldingsvoorwaarden welke als volgt zijn:
1. Bewijs van voldoende draagkracht door het overleggen van organogram en aantal personele bezetting en functienamen;
2. De inschrijver dient voorts de volgende documenten te overleggen;
3. Een volledig en correct inschrijvingsmodel;
4. Een productenoverzicht, conform model in de “Terms of Reference”;
5. Een verklaring, niet ouder dan 6 maanden , dat er geen gerechtelijke procedure is geopend, die een constatering inhoudt van het feit dat hij is opgehouden te betalen en die in overeenstemming met de nationale wetgeving kan leiden tot een faillietverklaring, welke tot gevolg heeft een gehele of gedeeltelijke ontheffing van het beheer over zijn bezittingen;
6. Een kopie van statuten;
7. Indien de inschrijver vertegenwoordigd wordt, dan dient een volmacht van de vertegenwoordiger te worden overlegd;
8. Een verklaring van de bank waaruit blijkt dat de inschrijver solvabel is;
9. Een beschrijving van de middelen waarover hij beschikt, met vermelding van de opdrachten die hij heeft uitgevoerd of aan de uitvoering waarvan hij heeft deelgenomen (referentielijst minimaal 3);
10. Een gewaarmerkt afschrift van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao ( niet ouder dan 6 maanden);
11. Een verklaring van de belastingdienst dat de inschrijver geen belasting verschuldigd is;
12. Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank dat de inschrijver geen premies verschuldigd is;
13. Een beschrijving ( plan van uitvoering) van de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd

Bron: Kiko ta Pasanda, 17 augustus 2017
Bron Afbeelding: https://www.youtube.com/watch?v=sBGA1kRMloQ&t=319s

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *