Aanbesteding netwerken Ministeries Road2023 – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding netwerken Ministeries Road2023

Het ministeriëel inkoopbureau IUC-Noord (Rijksinkoopcategorie Datacenters) heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een datacenter en bijbehorend netwerk met alle producten en diensten die daarbij komen. RijksOverheidsAanbesteding Datacenters: Road, je moet er maar opkomen. Het categorieplan Datacenters is het fundament voor de uitvoering en ontwikkeling van de categorie
Datacenters bij IUC-Noord.

De opdracht wordt qua subgunningscriteria gegund op K1 Kennis en advies, K2 duurzaamheid enK3 beveiliging  en vertegenwoordigt een waarde van 320 miljoen, blijkens het tenderbericht. De inschrijvingstermijn voor Roads2023 sluit op 11 september 2013 om 17:00.

©Rijksoverheid 2023

De opdracht betreft het leveren van netwerk(beveiligings) producten en diensten ten behoeve van datacenter en landelijk netwerk van de Deelnemers binnen de af te sluiten Raamovereenkomst. De operationele eenheden die deelnemen aan deze aanbesteding zijn dienstonderdelen van verschillende ministeries.

Over de scope van  de opdracht vond de redactie van Aanbestedingsnieuws de volgende passages in de leidraad (verkort weergegeven):

Binnen de Opdracht vallen alle netwerkvoorzieningen die gedurende de contractduur bij de Deelnemers nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan: switches, routers, WAN- en (W)LAN-apparatuur, bandbreedte management apparatuur en rackspace met patchpanelen en patchsnoeren, voor zover deze laatste voorzieningen nog niet aanwezig zijn op de locatie waar de Producten geplaatst worden. Binnen de Opdracht vallen zowel netwerkcomponenten zonder software als apparaten(netwerkcomponenten met geïntegreerde software). Ook netwerkcomponenten en apparaten ten bate van het leveren en beheren van netwerkdiensten vallen binnen de Opdracht, zoals
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, apparaten ten bate van eventmonitoring. […]

Binnen de Opdracht vallen alle beveiligingsvoorzieningen op het netwerk die tot doel hebben om de continuïteit en integriteit, het risico en de naleving van in- en externe wet- en regelgeving te waarborgen. Het gaat hierbij om hardware en/of software die zowel in datacenters als in wide area netwerken wordt ingezet om beveiligingsoplossingen te realiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan netwerkdienstverlening zoals DHCP, DDI, DNS en IPAM, maar ook anti-malwaremiddelen, encryptieboxen en firewalls. […]

Software gerelateerd aan netwerk(beveiliging) valt binnen de Opdracht. Als gevolg van
technologische ontwikkelingen is de mate waarin software en hardware met elkaar verweven zijn
de laatste jaren sterk veranderd. Daarom vallen ook netwerk(beveiligings)apparaten en
hardwarecomponenten met geïntegreerde netwerk(beveiliging) gerelateerde software binnen de  Opdracht. […]

Netwerk(beveiliging) als een dienst (NaaS) valt binnen de Opdracht. NaaS is een netwerkmodel waarbij netwerkdiensten op aanvraag aan Deelnemers kunnen worden geleverd. Het biedt een flexibele en schaalbare benadering voor het beheren en toegang krijgen tot netwerkbronnen, zonder dat Deelnemers hun eigen fysieke netwerkinfrastructuur hoeven te bezitten en onderhouden. […]

NB In de aanbestedingsdocumentatie vond de redactie de opmerking:

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Datacenters
We overwegen in de toekomst een DAS in te zetten voor opdrachten waarbij de aard van de inkoopbehoefte vraagt om een brede marktbenadering en een rechtstreekse relatie met
(specialistische) leveranciers.

Bron: TenderNed 3 augustus 2023
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306801/publicatie

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *