Onderhoud industriële sectionaaldeuren Veiligheidsregio Twente – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud industriële sectionaaldeuren Veiligheidsregio Twente

Foto: © VR Twente

Brandweer Twente beschikt op dit moment over negenentwintig kazernes met totaal tweehonderdvier elektrisch bediende industriële sectionaaldeuren / overheaddeuren. Kunt u deze onderhouden en is uw bedrijf 24/7 beschikbaar voor storingen? Dan zoekt de Veiligheidsregio Twente uw bedrijf.  VR Twente wil dat al de industriële sectionaaldeuren altijd functioneren.
Wij vragen deze periodiek en op een deugdelijk niveau te onderhouden, zodat de goede werking gegarandeerd is. Alle sectionaaldeuren zijn recent onderhouden of nieuw geplaatst en voldoen op dit moment aan minimaal conditiescore 2 van NEN2767. Daarnaast wil de VR Twentedat als er toch nog een storing/schade ontstaat, dat zo snel als mogelijk de reparatie wordt gestart.
Onderstaande werkzaamheden en factoren horen bij de opdracht:
Periodiek onderhoud aan 204 industriële sectionaaldeuren conform NEN-EN 13241-1:2003 en op minimaal conditiescore 2 van NEN2767

Opdrachtnemer onderhoudt geheel zelfvoorzienend (met eigen materieel/materiaal, waaronder gekeurd en arbo-technisch verantwoord klimmateriaal, zoals ladders, schaarsteigers, etc.) onze 204 sectionaaldeuren op onze 29 kazernes op basis van
een door opdrachtnemer op te stellen onderhoudsplan. Uiteraard verouderen de industriële sectionaaldeuren, maar u zorgt ervoor dat ze minimaal blijven voldoen aan conditiescore 3 van NEN2767.

De Brandweer dient 24/7 de beschikking te hebben over werkende sectionaaldeuren, om zo op ieder moment met de brandweerwagens uit te kunnen rukken. Preventief onderhoud ter voorkoming van storingen is daarom van groot belang. Mochten er toch storingen optreden, dan dienen de deuren in ieder geval handmatig te kunnen worden bediend en wordt er van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk de reparatie opstart. Opdrachtnemer geeft zelf aan op welke manier en binnen welke tijd storingen opgelost kunnen worden. VR Twente stelt een opkomststijd voor van uiterlijk negentig  minuten voor ‘prio 1’ meldingen. En vierentwintig uur voor ‘prio 2’ meldingen. De prioriteit wordt bepaald door de gebouwenbeheerder S&B, tevens de melder.

De af te sluiten overeenkomst gaat in op 1 november 2023. De eerste twee jaar zijn vast. De overeenkomst eindigt daarom op 31 oktober 2025. VR Twente kan de overeenkomst maximaal zes keer verlengen met één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. VR Twente gunt de opdracht aan de inschrijver die de economisch meest voordelige
inschrijving (beste prijs-kwaliteitsverhouding) heeft gedaan.

Bron: Tenderned zaterdag 5 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306708

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *