Aanbesteding fietspadverbreding Oss vertraagd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding fietspadverbreding Oss vertraagd

De provincie Noord Brabant wil het fietspad langs de John F Kennedybaan (N625) verbreden. Een beetje een rare wens, de charme was nu juist dat je achter elkaar over een smal zanderig paadje moest fietsen met zo’n libelle zomerweek. Voor auto’s helpt het ook al niet om de ruimte te verbreden, laat staan dat het voor fietsers veel helpt. Filefietsers? Toch denkt Brabants Dagblad dat het veel veiliger wordt op een breder fietspad, voor de schoolgaande kinderen.

Als er al een probleem is, is het eerder dat de scooter met vol en vaak opgevoerd vermogen, over datzelfde smalle weggetje groepen leerlingen passeert. Dat gebeurt dan zo, 1 of 2 keer op een werkdag, gedurende het uur voor schooltijd. Rechtvaardigt dat nu een apart fietspad naast de tweebaansweg? Je kan er ook een 1baans weg van maken met een breder fietspad als het fietspad probleem onoverkomelijk is, maar aan rijstroken wordt niet getornd. Je zou ook kunnen denken aan een wegafsluiting gedurende schooltijden, ten gunste van  een soort spits-fietsstrook. Maar dat willen de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, weer niet. Voor dit probleem is de oorzaak dan eerder in het gedrag van zo’n scooter en ook dat wordt niet opgelost met een breder fietspad.

Hoe het ook zij, voor de werkzaamheden zijn gronden vereist van de naastgelegen weilanden en die grondverwerving wordt vertraagd. Dat komt door archeologisch

©ZaZ 2006

onderzoek, stelt een brief van het Wethouder Verkeer en Vervoer de heer van Orsou, van Oss . Dat was in antwoord op rvagen van de heer Adri van der Loop van de fractie VDG (Voor de Gemeenschap)

In hoeverre bent u betrokken bij deze plannen?
Naar aanleiding van dit verzoek hebben wij vanuit het project Meanderende Maas een variantenstudie uitgewerkt. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om een vrij liggend toeristisch fiets wandelpad langs de Kennedybaan vanaf de jachthaven naar de bocht (bij van Oort) te realiseren. Dit idee bleek op dit moment niet haalbaar vanwege de beperkte fysieke ruimte en het ontbreken van eigendommen. Ook is dit een enorm kostbare variant waar op dit moment vanuit het project Meanderende Maas geen budget voor beschikbaar is. Daarnaast is er ook gekeken naar een oversteek Lithoijense dijk en de aansluiting op het werkpad van Rijkswaterstaat richting het sluiscomplex. Deze variant is eveneens erg kostbaar. Aangezien dit een aansluiting betreft langs de N625 op provinciaal eigendom is de Provincie als eerste aan zet en dient de provincie ook een aanzienlijk deel van de kosten voor zijn rekening te nemen. De variantenstudie ligt op dit moment ter beoordeling bij de Provincie.

https://www.bd.nl/oss-e-o/vrijliggend-fietspad-van-vier-meter-breed-maakt-kennedybaan-oss-stuk-veiliger~ac4833c0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Bron: Raadsbrief 17 mei 2021, Beantwoording artikel 41 vragen N625

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *