Schoolzwemvervoer Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Schoolzwemvervoer Haarlemmermeer

©ZAZ

Haarlemmermeer biedt alle scholen voor primair onderwijs in de gemeente de gelegenheid deel te nemen aan het zwemmen in schoolverband. Omdat de gemeente meerkernig ( 31 kernen) is en er maar drie zwembaden zijn, biedt de gemeente de basisscholen die deelnemen kosteloos het vervoer tussen school en zwembad (schoolzwemvervoer) aan. De gemeente Haarlemmermeer verstrekt daarnaast subsidie voor het schoolzwemmen en biedt ook die basisscholen die deelnemen kosteloos het schoolzwemvervoer aan. Met de scholen is afgesproken dat de gemeente het schoolzwemvervoer bekostigt en dat de scholen, zwembaden en vervoerder verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Betrokken zwembaden
Op het moment van deze aanbesteding zijn betrokken, de zwembaden:
Sportfondsen Haarlemmermeer
Sportcomplex Koning Willem Alexander.
De Estafette – Nieuw-Vennep
Het schoolzwemvervoer is tot aan 31 juli 2021 contractueel geregeld. Met ingang van september 2021 zal daarom een nieuwe overeenkomst nodig zijn. De aanbestedende dienst beoogt daartoe een partij te contracteren die garandeert en feitelijk in staat is het leerlingenvervoer tussen school en zwembad te leveren en organiseert hiervoor een Europese aanbesteding. 

De school is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerlingen en heeft een actieve rol in de organisatie van het schoolzwemvervoer. De school is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie naar de betrokken zwembaden. Vanuit de school wordt het aantal te vervoeren personen aan het zwembad opgegeven. Begeleiding wordt eveneens verzorgd door de scholen. Dit geldt ook voor het schoolzwemvervoer van groepen speciaal basisonderwijs. De betrokken zwembaden zijn verantwoordelijk voor de planning. Van de vervoerder (inschrijver) wordt verwacht dat deze een vervoersplan opstelt aan de hand van de informatie geleverd door de scholen en de zwembaden en dit vervoersplan af te stemmen met alle betrokkenen.

De aanbestedende dienst sluit met één ondernemer een raamovereenkomst. De raamovereenkomst heeft een looptijd van één jaar; de gemeente heeft de optie de overeenkomst driemaal te verlengen met één jaar. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor schoolzwemvervoer tussen €55.000,- en €70.000,- exclusief BTW per jaar. Momenteel nemen 3 speciaal onderwijs scholen en 11 regulier onderwijs scholen in Haarlemmermeer deel aan het schoolzwemmen en/of het zwemmen in schoolverband. Vier dagen per week worden circa 700 leerlingen vervoerd van en naar het zwembad. In het programma van eisen is ter kennisname de indeling van het schooljaar 2020/2021 opgenomen. Deze gegevens zijn opgenomen ter indicatie en zijn gebaseerd op historische gegevens. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren. De genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet dan wel een maximum. De inschrijvingen die voldoen worden beoordeeld aan de hand van gunningscriteria. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned 27 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228593

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *