Aanbesteding Derde Ontsluiting Edam-Volendam vertraagd op komst – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Derde Ontsluiting Edam-Volendam vertraagd op komst

Het zal niet zo erg zijn als bij de apekermis op de Heiweg bij Heikant Brabant gaat knooppunt Oosterhout Dongen herzien. Maar t viel ons op dat de tekening van de Derde Ontsluiting toch wel erg breed bemeten was voor het lieve landweggetje tussen Edam en Volendam. In de zomer is het er weleens druk ja, met de onvolprezen bustours die van de kaas naar de haring naar het museum voor volkskleding op weg hoppen. De aanbesteding is in elk geval op komst. Het project bestaat uit het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg die ligt in het verlengde van de
N244 en die aansluit op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam. Dat de aanbesteding er komt, maakt Aanbestedingsnieuws op uit de opmerkingen bij de Projecten Rapportage van de gemeente Edam-Volendam.

De aanvankelijke Planning was:

Planning op hoofdlijnen
Initiatieffase Q1 2009 Intentie start project
Definitiefase Q2 2014 Uitgangspunten opgesteld
Ontwerpfase Q2 2015 Gunning aan bureau voor ontwerp, bestemmingsplan en MER
Voorbereidingsfase
Q3 2020 tm Q2 2021 Opstellen contracten en aanbestedingen
Realisatiefase
Voortgang
Q1 2021 Start uitvoering groenplan
Q3 2021 Start realisatie Derde ontsluitingsweg

De dialooggesprekken over de aanbesteding zijn iets later gehouden. Daardoor start de aannemer een maand later met de werkzaamheden, zo meldt het rapport.

 

Terugblik rapportage 21-1
Het groenplan is aanbesteed, het voorontwerp van de ontsluitingsweg en de 2 rotondes is afgerond enhet geïntegreerde contract is in voorbereiding. Eind oktober is een bewonersbijeenkomst georganiseerd rond de te realiseren rotonde op de t-splitsing Zuidpolderlaan-Dijkgraaf Poschlaan. Dit overleg is positief verlopen.
Met de Vervoerregio zijn de laatste details besproken voor het indienen van de definitieve subsidieaanvraag voor het project. In januari is de definitieve aanvraag verzonden. Voor de aanbesteding van het geïntegreerde contract voor de aanleg van de derde ontsluitingsweg en de
twee rotondes is een selectieleidraad opgesteld ten behoeve van het houden van een voorselectie. Deze is in december op Tenderned geplaatst.
Alle gronden benodigd voor de 3e ontsluitingsweg zijn overgedragen en in handen van de gemeente.

Wat gaat er in juni 2021 – november 2021 gebeuren?
Er wordt gestart met de dialooggesprekken voor de aanbesteding voor realisatie van de derde ontsluitingsweg. Daarna vindt de inschrijvingsperiode van de Europese aanbesteding plaats. Eind augustus wordt bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren

Dialogen? Een concurrentiegerichte dialoog komt niet heel veel voor, naar ons idee, in ieder geval niet dat gemeenten die een uitzetten. Aanbestedingsnieuws is dus op zoek gegaan naar die Tender. Die is 8 december 2020 uitgeschreven met een sluitingsdatum van 25 januari 2021. Dat blijkt deze te zijn en die is inderdaad uitgeschreven als een concurrentiegerichte dialoog. De dialoog voltrekt zich dus niet na gunning maar tijdens de sluiting van de Tender:

Het doel van deze Europese aanbestedin

©Edam-Volendam 2021

g volgens de concurrentiegerichte dialoog is het sluiten van een overeenkomst met één aannemer die voor de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg en samenhangende maatregelen de engineering uitvoert en de aanleg realiseert.

Als we eenmaal kijken in de Nota van Inlichtingen, blijkt dat de inschrijvende ondernemers het gevoerde proces ook verwarrend vinden. Ze moeten wel inschrijven maar krijgen de stukken pas na sluiting van de Tender, in maart.

Nr. Label Onderwerp Vraag
1 Proces Paragraaf 2.2 Planning & Data
U geeft bij nummer 10 aan op 2 maart 2021 het beschrijvend document dialoogfase en concept inschrijfleidraad te versturen aan de gegadigde. Kunt u verder toelichten hoe dit proces er uit ziet? Ontvangen de gegadigde op 2 maart ook al de contractstukken (zoals tekeningen, vraagspecificaties)? Of ontvangt gegadigde het contact pas op 15 april? Onze voorkeur heeft om alle contractstukken al op 2 maart te ontvangen, ook al zijn dit nog concepten.

Antwoord
De benodigde documenten voor de gunningsfase (dialoogfase en inschrijvingsfase) zullen (naar verwachting) op 2 maart 2021 worden verstuurd. Naast het beschrijvend document voor de dialoogfase en de inschrijvingsleidraad zijn dat ook de vraagspecificatie Eisen,
vraagspecificatie Proces, Annexen en de concept basisovereenkomst. Daarnaast zullen ook tekeningen en andere informatie die benodigd zijn voor de dialoogfase en de inschrijvingsfase worden meegestuurd.

Bron: Rapportage Projecten Januari/Mei 2021, College Edam-Volendam, mei 2021

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213834

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *