Website ZonMw – Aanbestedingsnieuws

De Aanbestedende dienst is ZonMw te Den Haag. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert en financiert ZonMw ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventie, zorg en gezondheid. De inkoop van de onderhavige opdracht is belegd bij het Team Inkoop en Aanbestedingen. Voor meer informatie over ZonMw bekijk de website: www.zonmw.nl.

ZonMw wenst opdracht te verlenen voor het ontwerpen, bouwen, migreren, beheren, support en (door)ontwikkelen van de website ZonMw (www.ZonMw.nl) op basis van een door de opdrachtnemer te leveren en hosten CMS. Dit bekent dat het huidige CMS voor de externe website moet worden vervangen. Met deze aanbesteding zoekt ZonMw een partij die deze vervanging kan uitvoeren, en daarna kan hosten. Onder het hosten verstaat ZonMw toegang verlenen tot het wereldwijde web.
Dit betekent tevens dat een nieuwe website moet worden gerealiseerd. Met deze aanbesteding zoekt ZonMw dan ook een partij die de website kan ontwerpen (visueel ontwerp), bouwen (website), migreren (overzetten content), beheren (onderhoud), hierop support kan verlenen en kan (door)ontwikkelen.
Het support bestaat uit eerste en tweede support. Onder eerstelijns support verstaat ZonMw support die geleverd wordt aan een medewerker van ZonMw die de eerste vragen van gebruikers van de website beantwoordt. Onder tweedelijns support verstaat ZonMw aanpassingen die nodig zijn in de broncode om de website te laten voldoen aan alle eisen en wensen.
Onder (door)ontwikkeling verstaat ZonMw in ieder geval het doorvoeren van nieuwe en verbeterde functionaliteiten vanwege technische ontwikkelingen, nieuwe thema’s of doelgroepen en koppelingen met nieuwe systemen. Voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van de website zal gebruik gemaakt worden van een OTAP-straat die in samenspraak tussen de opdrachtnemer en ZonMw wordt ingericht welke zijn opgenomen in de Programma van eisen en het programma van wensen.
Hoofddoel:
Live gang van de nieuwe website van ZonMw, uiterlijk per 31 maart 2022.

In oktober 2021 loopt het contract af met de technisch beheerder van de huidige website van ZonMw (www.ZonMw.nl). Met de technisch beheerder is een overbruggingsovereenkomst aangegaan om de periode tussen het aflopende contract en het nieuwe contract te overbruggen. Door COVID-19 is de voorbereiding van het Europees aanbestedingstraject vertraagd door personele wijziging, waardoor er een nieuwe en verlate start is gemaakt met het Europese aanbestedingstraject. Tegelijkertijd heeft
ZonMw een nieuw beleidsplan en wordt er gewerkt aan een nieuwe communicatie- en online strategie. Een goed moment om de website te vernieuwen. ZonMw beheert meerdere websites. De aanbesteding heeft tot doel te komen tot een nieuwe
corporate website voor ZonMw (ZonMw.nl). ZonMw zoekt daarbij één CMS voor het beheren van meerdere websites. De websites worden gebouwd, beheerd, onderhouden en gehost door de opdrachtnemer. Het CMS stelt de redacteuren in
staat om op een efficiënte manier de content te plaatsen en te beheren. De websites zijn gebaseerd op dezelfde gemeenschappelijke functionaliteit en templates en zijn daarnaast uit te breiden met aanvullingen voor specifieke content en functionaliteiten. De sites kunnen een eigen URL en look and feel hebben.
De opdrachtnemer adviseert ZonMw bij het inrichten en optimaliseren van de userflows in het CMS en het contentbeheer van de ZonMw-websites, zodat het nieuwe CMS optimaal gebruikt en beheerd kan worden.
Voor alle sites van ZonMw gelden dezelfde eisen als voor zonmw.nl (front-end, CMS, ICT, beveiligingen implementatie). De sites moeten dus gebruik kunnen maken van dezelfde templates, componenten en functionaliteiten, beheer en onderhoud. De sites moeten naar wens in 1 of 2 talen kunnen worden uitgevoerd.

De overeenkomst heeft een initiële duur van vier jaar. ZonMw is gerechtigd de looptijd van de overeenkomst te verlengen met tweemaal twee jaar. De looptijd van de overeenkomst bedraagt dus maximaal acht jaar De totale waarde van de opdracht wordt momenteel geschat op €600.000,- excl. BTW gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief de optionele jaren. ZonMw is voornemens om een overeenkomst met Service Level Agreement (SLA) af te sluiten met de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned 24 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231077

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *