Zembla: Veiligheidsbelang c2000 ondergeschikt aan aanbesteding

De aanschaf van een nieuw c2000 systeem is volgens Zembla door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van laagste prijs gegund aan Hytera. Daarbij heeft strategische veiligheid volgens het programma geen rol gespeeld.

In het programma komt Henk van Beek, aan het woord, zelfstandig uitgever van De Verbinding, een vakblad dat gericht is op mobiele communicatie in de veiligheidssector. Dat vakblad besteedt al sinds 2015 aandacht aan de opmerkelijke leverancierskeus voor het nieuwe C2000. De Chinezen zijn aanzienlijk goedkoper en aanzienlijk meer Chinees.

Ofschoon de bedragen niet openbaar zijn, gaat men er van uit dat er een verschil in aanbod zit van ongeveer 42 tot 72 miljoen euro – op een aanbieding van ongeveer 150 miljoen euro.pothyng en Veiligheid, liever KPN als winnaar had gezien.”Blijkbaar is de aanbestedingskant sterker geweest dan de AIVD-kant. Hytera is een Chinees communicatiebedrijf.”

Tegen dat gegeven op zich zijn bezwaren gerezen vanuit de AIVD en MIVD kant, zo stelt Zembla. Verder wijst het programma op dce e-beperktere- kwetsbaarheden van een gesloten systeem zoals C2000. China zou bij een grote ramp het netwerk kunnen platleggen, zo hypothetiseert de voice over. 

De aflevering besteedde vooral aandacht aan eerdere problemen met C2000, voornamelijk gelegen in de dekkingsgraad. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten, voor zover van belang over de aanbesteding van C2000:

“De levering van het nieuwe C2000 is na een Europese aanbesteding gegund aan een drietal leveranciers: Hytera Mobilfunk GmbH, 2Way en Eurofunk. De procedures die bij een aanbesteding horen zijn zorgvuldig gevolgd. Het systeem zelf is en blijft eigendom van het ministerie van Justitie en Veiligheid.[…]

Uiteraard houdt het ministerie van Justitie en Veiligheid de veiligheid van de systemen die gebruikt worden goed in de gaten en heeft het departement aandacht voor ontwikkelingen in technologieën en kwetsbaarheden daarin, en de noodzaak scherp te blijven op de beveiliging hiervan”

Zie ook:

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/435363/Zembla.html

http://verbinding.tv/downloads/2015-3/editie-3-2015.pdf

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/33258

redactie Auteur

Geef een reactie