Duurzame afvalwagens nog niet verkrijgbaar

Duurzame afvalwagens zijn nog niet verkrijgbaar. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van de Amsterdamse raadsleden Jasper Groen en Imane Nadif.  Amsterdam heeft een wagenpark met een omvang van circa 1.200 voertuigen. Dat moet voor een deel vervangen worden, maar duurzame varianten zijn schaars leverbaar.

Uit de beantwoording van de raadsvragen doemt een kip ei probleem op. Duurzame voertuigen zijn niet leverbaar omdat er geen vraag naar is, en er is geen vraag naar, omdat het niet op korte termijn leverbaar is. De vraag naar voertuigen is groot en accuut. Zo groot en accuut dat duurzaamheid dreigt te sneuvelen.

Schaarste duurzame vuilniswagens

Die schaarste geldt voor allerlei voertuigen op het gebied van a

©Wikicommons, Andrew Heneen, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_out_of_stock_Winter_Haven_Publix_before_Hurricane_Irma_2.jpg

fvalinzameling. Amsterdam gaat twee hoofdtypes vervangen: achterladers (vuilniswagens) en kraanvoertuigen (om ondergrondse vuilcontainers te wisselen en legen). Bij Stadswerken worden reinigingsvoertuigen en veegkippers vervangen. Bij overige gemeentelijke onderdelen, zoals Handhaving en Toezicht en Sport en Bos, worden overige voertuigen zoals wegsleepvoertuigen en tractoren vervangen.

Voor zwaardere voertuigen zijn elektrische mogelijkheden beperkt, zo stelt de afdeling facilitair beheer.

“Voor minder zware voertuigen zijn er wel opties, hoewel ook deze nog niet grootschalig op de markt te verkrijgen zijn en niet “AF Fabriek” worden geleverd. Deze voertuigen moeten omgebouwd worden. Daarbij moet een kostenoverweging gemaakt worden, ook in relatie tot het doel/gebruik van het voertuig.

“Er zijn zeer beperkt duurzame varianten beschikbaar bij twee fabrikanten die volop inzetten op het ombouwen van (diesel)voertuigen naar zero emission wagens. Bij één van deze leveranciers heeft de gemeente onlangs de eerste volledig elektrisch omgebouwde vuilniswagen in Nederland aangeschaft. De fabrikant waar dit voertuig is gekocht, heeft een capaciteit om max 50 wagens per jaar om te bouwen, maar niet exclusief voor Amsterdam. Voor 2018 is er subsidie aangevraagd om nog eens vijf voertuigen elektrisch uit te voeren en twee op waterstof. Dit aantal loopt naar huidige inzichten op naar 10 per jaar in 2024 en 2025.”

Ook geen vuilniswagens op biogas

Volgens facilitair beheer is het niet mogelijk om alleen vuilniswagens aan te schaffen die op (bio)gas rijden. Dat komt door de breedte van de wagens.

“De gemeente schaft voor krappe gebieden in de stad (zoals grachtengordel en Jordaan) zogenaamde ‘smal spoor vuilniswagens’(2.20 en 2.35 breed) aan. Deze zijn smaller dan reguliere wagens. Dit is nodig om op die plekken goed wendbaar te zijn. De markt levert op de smalspoor inzamelvoertuigen (2.20 en 2.35 breed) geen (bio)gas, omdat deze te klein zijn om een gasinstallatie in te bouwen. Voor de reguliere kraanvoertuigen is het totaal benodigd vermogen van een (bio)gas installatie niet toereikend.”

Ombouwen lukt ook niet snel genoeg

Op welke termijn de wagens kunnen worden omgebouwd, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit in de markt om de wagens om te bouwen. De gemeentelijke inkoopafdeling laat weten dat dat nu te beperkt is. “Voor de gehele Nederlandse markt kunnen maar enkele tientallen omgebouwde voertuigen per jaar geleverd worden.  Alleen al in 2018 heeft de gemeente 41 vuilniswagens nodig.”

Het is zeker dat deze niet in de gewenste periode door de markt omgebouwd kunnen worden. De periode van plannen en ombouwen beslaat een periode van één tot anderhalf jaar. Dat betekent dat er op z’n vroegst in de tweede helft van 2019 voertuigen geleverd kunnen worden. Wordt daarop gewacht, dan heeft dit consequenties voor de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente (zoals afval ophalen).”

Toch liggen er kansen voor de verduurzaming van het wegenpark. De termijn waarin kan worden omgebouwd is namelijk “afhankelijk van budget dat beschikbaar gesteld zou moeten door de gemeenteraad.”

De meerkosten voor het inbouwen van accu’s en waterstof in een zware wagen kost anno 2018 tussen de € 225.000 (elektrisch) en € 360.000 (elektrisch met waterstof range extender). Inclusief de aanschaf, kost een duurzaam omgebouwde vuilniswagen op dit moment dan ook minimaal € 500.000. De verwachting is dat de kosten van het ombouwen de komende jaren afnemen naarmate de aantallen toenemen. De gemiddelde ombouw kosten van lichtere voertuigen zoals veegmachines en veegkippers variëren tussen de € 85.000 en € 100.000 per voertuig.”

Toekomstmuziek

Het kan dus wel, maar dat kost dan geld. En dat moet uit de gemeenteraad komen. De ambtenaren kunnen het niet zelf even bijpassen en voorschieten. Met het huidige, voorliggende besluit voor het beschikbaar stellen van krediet, gaat dat echter niet gebeuren. Nou ja niet… “al in 2025” zeggen ze zelf. Aanbestedingsnieuws levert zijn gemeentebelasting aangifte dan ook wel “al in 2025” in.

Als dit besluit wordt genomen, per welk jaar kan het gemeentelijk wagenpark emissievrij zijn?

Naar verwachting kunnen er de komende jaren tussen de zeven á tien wagens duurzaam worden omgebouwd. Gefaseerde invoering maakt het mogelijk om vanaf 2025 alleen nog duurzame voertuigen aan te schaffen, waardoor het gemeentelijk wagenpark vanaf 2027 emissievrij is. De gemeente streeft er echter naar om dit al in 2025 te realiseren. Daarbij is de gemeente uiteraard ook afhankelijk van ontwikkelingen in de markt.

Bron: Antwoorden op de technische vragen die Jasper Groen & Imane Nadif (GroenLinks) hebben gesteld bij het besluit: “Beschikbaar stellen krediet vervanging gemeentelijk wagenpark 2018”

Zie ook:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6447706/1/09012f978235d57d

en:

Kan niet ligt op het kerkhof, en wil niet ligt er naast!

redactie Auteur

Geef een reactie