Defensie zoekt containers – Aanbestedingsnieuws

Defensie zoekt containers

Fragment: Pixabay.com

Defensie heeft een heraanbesteding uitgeschreven voor de aanbesteding van de levering van 4x 20 FT Transport en opslagcontainers voor brandstof inclusief het onderhoud en de benodigde keuringen.

De aanbesteding is uitgezet op Negometrix onder nummer 221961.

Eenmaal ingelogd op Negometrix is er ook een concept overeenkomst te vinden voor de levering en daarin worden de relevante contactpersonen vermeld.

– de omvang van de levering bedraagt 4x 20 FT Transport en opslagcontainers;
– de omvang van de optionele levering bedraagt maximaal 4x 20 FT Transport en opslagcontainers;
– de Onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd van 15 jaar (met een verlengingsoptie van 5x 1 jaar) met een maximale waarde (aanbestedingswaarde) van € 2.400.000,- exclusief BTW.

Aan de inschatting van de omvang van de Onderhoudsovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende dienst heeft een zo zorgvuldige mogelijke schatting van de omvang van de Onderhoudsovereenkomst gemaakt, maar de daadwerkelijke afname is niet gegarandeerd.

De in deze aanbestedingsprocedure beschreven opdracht is door de Aanbestedende dienst op 22 december 2022 reeds aanbesteed, met Negometrix tendernummer 205385. De Aanbestedende dienst heeft tijdens deze aanbestedingsprocedure geen Inschrijving ontvangen.

Ten aanzien van de eerdere aanbesteding heeft de Aanbestedende dienst een aantal wijzigingen doorgevoerd:

1.1.2 Marktconsultatie
De resultaten van de marktconsultatie zijn toegevoegd.

1.1.4 Conceptovereenkomst en contractuele voorwaarden
In de concept Koop- en leveringsovereenkomst is artikel 3.2 aangepast. De boete is verhoogd van 0,1% van de prijs naar 1%, tot een maximum van 15%.

1.3.2 Gunningscriterium is gewijzigd naar gunnen op laagste prijs.

1.4.1 Programma van Eisen
– De wijzigingen welke in het PVE zijn aangebracht zijn in de bijlage terug te vinden.
– Er is een bijlage toegevoegd: MDSS – Aviation Fuel

1.4.3 Compliance matrix
N.a.v. het PVE is de compliance matrix ook aangepast.

1.4.11 Levertijd
De levertijd is aangepast van 14 naar 12 maanden.

1.4.12 Subgunningscriterium 1: levertijd
Deze is komen te vervallen.

Let op: De aanbesteding sluit al erg snel, over 4 dagen na dit bericht op Aanbestedingsnieuws.nl :

Let op 2 :  De container hiernaast is maar een voorbeeld container omdat wij ook niet uit de opdracht konden halen wat er nu voor formaat bedoeld werd.
Je hebt containers in alle soorten en maten en een jerrycan van 3 liter is net zo container als een kliko van 20 liter als een tank van 3 miljoen gallon. Want ze containen. Container is ook eigenlijk een heel raar woord. “Bevatter”. Doe je het tuinafval in de bevatter? Welke bevatter? En dan ook nog op laagste prijs aanbesteden. Vat u ‘m? Holle vaten klinken het hardst.

 

Offertefase:
27 jun 2023 17:13 — 20 aug 2023 22:13

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *