Bouwteam Alphen aan den Rijn Zwammerdam – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam Alphen aan den Rijn Zwammerdam

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een aanbesteding uitgezet via Negometrix voor de nieuwbouw van de MFA Zwammerdam in bouwteamverband, incl. bouw en woonrijp maken openbaar gebied. De aanbesteding blijkt al in de gunningsfase. Hij is gepubliceerd in mei, toen onze redactie net door ziekte afwezig was, vandaar dat wij hem toch melden alsnog. https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292913/details

Het doel van de aanbesteding is om een Bouwteamovereenkomst met een te selecteren marktpartij aan te gaan, die door middel van hun expertise (een goede product- en procesbeheersing), binnen de gestelde mijlpalen, de gestelde kwaliteitseisen (zoals in het bestek vernoemd) en het vastgestelde budget de Opdracht met een positief resultaat realiseert.

In de Aanbestedingsleidraad zit een voorlopig ontwerp van 23 juni 2023. Daarvan ziet u een geschaald fragmentje hieronder. Uit de Aanbestedingsleidraad haalden we ook het doel van de opdracht en de omvang: 2.835 m2

Aanbesteder wenst in de kern van Zwammerdam een Multifunctionele Accommodatie (MFA) van ca. 2.800 m2 te realiseren welke tegen de voetbalkantine van VVZ aan dient te worden gebouwd. De voetbalkantine van VVZ wordt op kleine schaal verbouwd. De MFA zal bestaan uit een gymzaal, meerdere multifunctionele ruimten, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een school en een brandweerkazerne.
Het ontwerp van de MFA Zwammerdam is in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers samengesteld. De toekomstige gebruikers betreffen de Oranje Nassau School, Junis Kinderopvang, VHM, muziek- en toneelvereniging, gymvereniging, VVZ en buurthuis
Zwammerdam.
De MFA Zwammerdam is ontworpen in twee (2) bouwlagen met een Bruto Vloer Oppervlak (BVO) van ca. 2.835 m2 aan binnenruimte en buitenruimten met o.a. schoolpleinen en parkeervoorzieningen. Het ontwerp van het gebouw is Energie Neutraal (met o.a. WKO

Projectnaam: Bouwteam – MFA Zwammerdam Pagina 6 van 34
Kenmerk: ZGW 3102019 / NX 215318 Datum: 28-03-2023
Status: definitief Versie: 1.0
warmtepomp en zonnepanelen) en alle technische installaties, zoals de werktuigkundige-,
elektrotechnische- als loodgieter installaties, worden bij de bouwkundige aannemer ondergebracht.
De werkzaamheden van het Bouwteam omvatten in hoofdzaak het engineren van het huidige ontwerp, van het bouwkundig bestek tot een uitvoeringsgereed ontwerp, dat binnen het vastgestelde budget past. Opdrachtnemer werkt nauw samen met de Gemeente en
stakeholders.

NDR: Ook nadat Aanbestedingsnieuws het wachtwoord had gereset bleek Negometrix de browser te doen crashen, ook bij het downloaden van de stukken.

Daarnaast viel het ons op dat het voorlopig ontwerp dateerde uit 2021 en de aanbestedingsleidraad in maart is opgesteld.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292913/details

en https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=215318

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *