Marktconsultatie GGZ vervoersdiensten Bizob – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie GGZ vervoersdiensten Bizob

Foto: pixabay.com

De GGD Brabant Zuidoost organiseert deze marktconsultatie met als hoofddoel het vinden van de meest geschikte oplossing voor de inkoop van GGZ vervoersdiensten (het vervoeren en begeleiden van cliënten met verward
gedrag). GGD Brabant zuidoost wil een diepgaand inzicht krijgen in de markt om te bepalen welke marktpartijen in staat zijn om hoogwaardige GGZ vervoersdiensten te leveren die voldoen aan onze specifieke behoeften en uitdagingen. De volgende doelstellingen staan centraal:
1. Beschikbaarheid 24/7: streven naar een vervoersdienst die op ieder moment van de dag snel en efficiënt beschikbaar is voor GGZ-cliënten die vervoer nodig hebben.
2. Deskundigheid en ervaring:  zoeken naar een partij met aantoonbare ervaring in GGZ vervoer. De partij moet zich bewezen hebben in het omgaan met diverse problematieken, zoals verslavingsproblemen en gedragsstoornissen.
3. Crisissituaties: tijd en moeite die momenteel in het regelen van passend vervoer in crisissituaties wordt gestoken, verminderen. Snelle en passende oplossingen zijn essentieel.
4. Professionele Begeleiding: Het gebrek aan voldoende capaciteit voor professionele begeleiders is een uitdaging. We zoeken naar hoogopgeleide professionals die vertrouwd zijn met diverse problematieken en op een professionele wijze kunnen omgaan met cliënten tijdens het vervoer.
5. Inspanning inschrijvers en aanbestedende dienst: GGD BZO is geïnteresseerd in inzichten van marktpartijen over hoe zij de inschatting van inspanningen van zowel inschrijvers als de aanbestedende dienst kunnen optimaliseren. Het is van cruciaal belang dat er een realistisch beeld is van de inspanningen die nodig zijn om aan de aanbesteding deel te nemen en om deze succesvol uit te voeren.
6. Uitvraag en marktmogelijkheden: GGD BZO wil graag van de markt horen hoe zij de uitvraag het beste kunnen laten aansluiten op de mogelijkheden die de markt te bieden heeft. Dit helpt de GGD BZO om een uitvraag te formuleren die niet alleen de behoeften weerspiegelt, maar ook praktisch en uitvoerbaar is binnen de marktomstandigheden.
7. Beheersen van inkooprisico’s: Inkooprisico’s zijn inherent aan elke aanbesteding.  De markt wordt uitgenodigd om de GGD BZO te voorzien van inzichten en best practices voor het beheersen van inkooprisico’s in het kader van GGZ vervoersdiensten. Dit kan variëren van risico’s op het gebied van kwaliteit en levering tot financiële en operationele risico’s.

De marktconsultatie is open en toegankelijk voor gespecialiseerde leveranciers en brancheorganisaties
die ervaring hebben met GGZ vervoersdiensten. De consultatie zal in eerste instantie schriftelijk
plaatsvinden via het online platform Negometrix.
Inzending van Reacties
Deelnemers worden uitgenodigd om de vragenlijst (in de bijlage) in te vullen en alle relevante
informatie te uploaden bij de betreffende vragenlijst op TenderNed..

Bron: Tenderned vrijdag 11 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307153

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *