40.000m2 zonnepanelen daken Politie – Aanbestedingsnieuws

40.000m2 zonnepanelen daken Politie

Het doel van deze aanbesteding van de politie is om één leverancier te contracteren die uiterlijk 31 december 2024 op vijfenzeventig objecten zonnepaneelinstallaties heeft geplaatst, in werking heeft gesteld en onderhoudt.

De beoogde opdracht omvat plaatsing van ongeveer 40.000 m2 (≈ 20.000 stuks) zonnepanelen(PV-installaties) op Politielocaties door het hele land. De opdracht dient uitgevoerd te worden in de periode: 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. De PV-installaties zullen verspreid door heel Nederland op Politiepanden geplaatst worden, . De dakoppervlakten verschillen sterk. Bij deze opdracht gaat het om gemiddeld zo’n 533m2 PV-panelen per Politiepand (40.000m2 PV-panelen / 75 locaties = 533m2). Alle minimale eisen die de Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van eisen (PvE).

De Politielocaties blijven tijdens de aanleg van de PV-installatie in gebruik door de betreffende Politieonderdelen. Van de aannemer wordt verwacht dat (tijdelijke) maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de omgeving te borgen en ter voorkoming van overlast/stagnatie van de bedrijfsvoering. Een en ander zoals vastgelegd in het A-BESTEK Groot Planmatig Onderhoud. De aannemer moet de uit te voeren werkzaamheden tijdig en in overleg met de gedelegeerd opdrachtgever en de locatieverantwoordelijke afstemmen.

De scope van de werkzaamheden omvat de volledige engineering, inkoop, bouw, testen, opleveren van PV-installaties en onderhouden op de daartoe aangewezen Politielocaties, volgens de eisen uit het Programma van Eisen en het A-bestek. Alle diensten en leveringen, die nodig zijn voor het in staat van aanvaarding brengen van de installatie, zijn hierbij inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Aanbestedingsdocumenten.

De financiële omvang van de opdracht zal naar verwachting tussen de €10.000.000,- en €15.000.000,- bedragen. Het aantal objecten en de betreffende Politielocaties kunnen wijzigen, desondanks bedraagt de omvang minimaal 40.000m2 aan PV-panelen. Aan genoemde bedragen in euro’s, uren, aantallen en/of beschrijvingen met betrekking tot afname en verwachtingen kunnen door u op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een perceelindeling. De motivatie hiervoor is dat een eerdere marktconsultatie heeft uitgewezen dat uitgaande van de omvang het als één opdracht realistisch is om uit te voeren. Inschrijvingen op een gedeelte van de opdracht zijn ongeldig en worden uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

De Politie is van plan over te gaan tot het sluiten van een (raam)overeenkomst met een verwachte ingangsdatum van 1 januari 2024. De uiterste opleverdatum is 31 december 2024. Dan dient 40.000m2 zonnepanelen gelegd en werkend te zijn. Gedurende deze periode worden installaties per pand opgeleverd. Direct na elke individuele oplevering start een termijn van vierentwintig maanden voor garantie en onderhoud. Deze overeenkomst eindigt op het moment dat alle garantie- en onderhoudstermijnen zijn verlopen of uiterlijk op 30 juni 2027.

Bron: Tenderned zaterdag 9 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309294

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *