3e ontsluiting Tholen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

3e ontsluiting Tholen

Foto: © Gemeente Tholen

De wegen rond de stad Tholen worden steeds drukker, de verwachting is dat de verkeersdrukte in de toekomst verder zal groeien. Door de toename van het verkeer vanuit de omliggende gebieden, de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties en het uitbreiden van het bedrijventerrein Welgelegen, is er samen met de Provincie Zeeland een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein te verbeteren. In Juli 2009 heeft de gemeenteraad het Masterplan (thema Wonen & Verkeer) vastgesteld. Het bestemmingsplan Welgelegen III is in juni 2018 vastgesteld, hierin zijn de plannen voor de derde aansluiting geconcretiseerd met als kruispuntvorm een ovonde. In december 2018 heeft de Provincie Zeeland ingestemd met de aansluiting op de N286 ter hoogte van de Molenvlietsedijk (het bestaande viaduct).
Aan de hand het verkeersmodel 2020-2050 heeft de Provincie hun voorkeur uitgesproken voor een kruispunt met iVRI en een tunnel voor langzaam verkeer, waarna op 10 november 2020 het collegebesluit genomen is over de kruispuntvariant met iVRI en met tunnel.

Het project “3e aansluiting Tholen” omvat vier onderdelen:
– Ontsluitingsweg Welgelegen (inclusief verlengen Marconiweg en rotonde Groeneweg);
– Kruising N286 (inclusief landbouwroute oversteek, tunnel, geluidsvoorzieningen en iVRI);
– Rotonde Molenvliet (inclusief aansluiting plan Molenvliet en Eeweg);
– Molenvlietsedijk (inclusief kruising Hoogaarsstraat, aanpassing rotonde Zoekweg en Zoekweg).

De aanbesteding vindt plaats volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).  De aanbestedende dienst heeft de keuze gemaakt voor de Europese niet-openbare procedure, conform hoofdstuk 3 van het ARW2016. 

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die daarvoor de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, vastgesteld op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. De nadere criteria die daarbij gehanteerd worden zijn:
• prijs (inschrijvingssom);
• kwaliteit, onderverdeeld in de criteria:

o Omgevingsmanagement;
o Risicobeheersing.

Het streven is om de inschrijvingsfase te starten begin november 2021. Het uitgangspunt van de gemeente Tholen is om het werk gereed te hebben eind 2022.

Na de selectiefase zullen vijf gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned woensdag 1 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237002

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *