Postdienstverlening gemeente Dijk en Waard – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Postdienstverlening gemeente Dijk en Waard

Op 1 januari 2020 zijn de gemeente Heerhugowaard en Langedijk een ambtelijke fusie aangegaan. Beide gemeenten zijn een procedure gestart om te komen tot een bestuurlijke fusie van de gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022. De gemeente Dijk
en Waard wordt een middelgrote gemeente in Noord-Holland met ruim 85.000 inwoners.
De gemeente Dijk en Waard is van plan om met één inschrijver een raamovereenkomst aan te gaan voor de postdienstverlening. Onder postdienstverlening wordt onder andere verstaan de portokosten, het bezorgen van geadresseerde post, haal- en/of brengservice en de totale ontzorging vanaf aanlevering van de poststukken door de aanbestedende dienst. Dit wil zeggen alle handelingen en werkzaamheden die nodig zijn tussen het aanleveren van de poststukken door aanbestedende dienst en het bezorgen in de brievenbus/postbus worden uitgevoerd door de inschrijver. De poststukken worden ongesorteerd en ongefrankeerd aangeleverd in postzakken/bakken. De aanbestedding bestaat uit 2 percelen.

Perceel 1: Post voor gemeenten Dijk en Waard.
Dit perceel bestaat uit gemengde post, partijenpost, aangetekende stukken en haal en brengservice.
De post voldoet aan volgende kenmerken:
– de brieven en poststukken zijn gericht aan zowel postbussen als aan straatadressen;
– het maximum gewicht per poststuk is 2 kg;
– busstukken zijn niet groter dan 38 x 26,5 x 3,2 cm;
– poststukken zijn van heterogene samenstelling.

Perceel 2: Verzenden verkiezingspost voor de gemeente Dijk en Waard.
Dit perceel bestaat uit de bezorging van stempassen, kandidatenlijsten en stembiljetten in overleg met de drukker. Ook de regie op het hele proces van de bezorging op de juiste adressen maakt deel uit van de opdracht. Daarbij worden, gelet op de aard van het drukwerk hoge eisen gesteld aan de nauwkeurigheid en de veiligheid bij de bezorging

Deze aanbesteding heeft als doel één inschrijver per perceel te contracteren voor diensten. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar welke eenzijdig door de gemeente maximaal tweemaal met één optiejaar kan worden verlengd. De
ingangsdatum is 1 januari 2022. Bij de bestuurlijke fusie wordt de overeenkomst overgenomen door de nieuwe gemeente.

Gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 1 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236924

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *