Dordrecht Zuid – upgrade station ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Dordrecht Zuid – upgrade station ProRail B.V.

Station Dordrecht-Zuid. Foto: Google Streetview

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding betreft een upgrade van het station Dordrecht Zuid. De perrons zullen vernieuwd worden alsmede de outillage. De perronvloeren liggen hoger dan de treinvloeren en dat moet op gelijke hoogte komen. Daarnaast dient het station toegankelijk te worden door middel van het realiseren van twee liften, zodat het station ook toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Tevens dienen de bovenleidingsportalen die nu gesitueerd zijn binnen de gevarenzone op het station te worden vernieuwd en verplaatst. Als laatste komen er voor 250 fietsen rekken in dit nauwelijks gebruikte station. De gemeente Dordrecht had ook heel andere plannen in verband met nieuw te bouwen woningen. Verplaatsing en zelfs sloop van Dordrecht- zuid worden in die plannen genoemd. Het zijn echter plannen voor de langere termijn en Prorail moet natuurlijk wel op tijd onderhoud plegen.

Op de aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN2016) van toepassing. Een gegadigde geeft door aanmelding aan te hebben ingestemd met de toepassing van het ARN2016. De selectiefase in deze aanbesteding  verloopt als volgt:
Stap 1: Aanmelding met UEA
De gegadigde meldt zich aan via TenderNed
Stap 2: Beoordeling Aanmelding met UEA
Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, zal ProRail de aanmeldingen beoordelen. De beoordeling vindt plaats op basis van het ingediende UEA.
Stap 3: Indienen bewijsstukken
Indien de aanmelding van de gegadigde positief is beoordeeld door ProRail, zal ProRail de gegadigde verzoeken de in TenderNed genoemde bewijsstukken binnen 48 uur in te dienen via de module ‘’Berichten’’ in TenderNed.
Stap 4: Beoordeling bewijsstukken
Op grond van de uitkomst van de toetsing van de bewijsstukken wordt vastgesteld of de gegadigde geschikt of niet geschikt is.
Stap 5: Nadere selectie (optioneel)
ProRail kan op grond van artikel 12 ARN2016 een nadere selectie houden tussen de gegadigden die niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de minimumeisen.
Stap 6: Selectiebeslissing
Na afronding van de selectieprocedure deelt ProRail de selectiemededeling mede aan de gegadigden. Hierna volgt de uitnodiging tot inschrijving, waarbij gegadigden die geschikt zijn bevonden, gelijktijdig worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned maandag 20 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238870

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *