Learning management system (LMS) Instituut Fysieke Veiligheid – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Learning management system (LMS) Instituut Fysieke Veiligheid

foto: Pexels.com

In 2014 heeft de aanbestedende dienst namens de 25 veiligheidsregio’s een gezamenlijk LMS aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs, en meer specifiek het vakbekwaam worden en blijven in de veiligheidsregio’s. Het contract met de huidige leverancier is voor de laatste keer verlengd en eindigt op 1 januari 2023. Deze aanbestedingsprocedure is gestart
om ervoor te zorgen dat er tijdig een nieuw contract wordt afgesloten.

Om blended learning als onderwijsvorm te ondersteunen is sinds 1 januari 2015 de ELO operationeel en beschikbaar als ondersteunende applicatie voor het initiële onderwijs en producten voor de (blijvende) vakbekwaamheid in de veiligheidsregio’s. In eerste instantie is de ELO ingericht ter ondersteuning van het brandweeronderwijs in de veiligheidsregio’s. Vanaf het begin is echter steeds het uitgangspunt geweest dat de applicatie op termijn ook ingericht kan worden ter ondersteuning van onderwijs voor andere crisisfunctionarissen in de veiligheidsregio’s. Inmiddels zijn 32 organisaties, waaronder een aantal commerciële opleidingsinstituten, aangesloten op de ELO en kent de applicatie bijna 40.000 gebruikers. 

In opdracht van de veiligheidsregio’s is het landelijk beheer van de ELO ondergebracht bij het IFV. Landelijk beheer omvat zowel de exploitatie van de gemeenschappelijke applicatie (hosting en het technisch beheer) als het landelijk functioneel beheer.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen regionaal (decentraal) en landelijk (centraal) functioneel beheer van de ELO.
De veiligheidsregio’s en de andere aangesloten organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het regionaal functioneel beheer en de eerstelijns support van eindgebruikers, zoals deelnemers, docenten, instructeurs, oefenbegeleiders en planners. Het IFV is verantwoordelijk voor het landelijk functioneel beheer van de applicatie en ondersteunt de regionale functioneel beheerders.
Het team landelijk functioneel beheer ELO vormt de verbindende schakel tussen de regionaal functioneel beheerders en de leverancier van de ELO. Zo zorgt het team ervoor dat incidenten en meldingen die voortkomen uit het gebruik van de ELO worden opgelost en dat binnen de gestelde kaders en budget gezamenlijke ontwikkelwensen van gebruikers worden gerealiseerd. Daarnaast faciliteert en ondersteunt het team de landelijke netwerken van gebruikers en functioneel beheerders, onder andere door het periodiek organiseren van overleggen en informatiebijeenkomsten.

In de huidige situatie wordt de ELO hoofdzakelijk gebruikt als platform voor het (wettelijk) verplichte aanbod aan onderwijsproducten en -diensten voor het brandweeronderwijs. Dit aanbod omvat producten voor vakbekwaam worden (opleiden en examineren, taak van onderwijsorganisatie IFV) als vakbekwaam blijven (trainen, oefenen en bijscholen, taak van de veiligheidsregio’s). De aanbieder van een product in de ELO is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het up to date en werkend houden van het product. Het intellectueel eigendom van het product berust ook bij de aanbieder.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer en is daarvoor op zoek naar een opdrachtnemer die één LMS kan leveren dat de Veiligheidsregio’s, het IFV en hun samenwerkingspartners ondersteunt binnen de vakbekwaamheidsprocessen. Het doel van de openbare aanbesteding is om op 1 april 2022 een opdrachtnemer gecontracteerd te hebben zodat in het resterende deel van 2022 het traject van levering, implementatie en oplevering van het LMS kan plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat het LMS gefaseerd geïmplementeerd wordt en uiterlijk op 31 december 2022 volledig is afgerond. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er een ‘big bang’ implementatiestrategie wordt gehanteerd.

De aan te besteden opdracht (scope) wordt als volgt gedefinieerd:
• Het leveren van de Software (SaaS) ten behoeve van het realiseren van één LMS;
• Advisering en ondersteuning bij de inrichting, migratie en implementatie (functioneel, applicatief en technisch);
• Gebruikerstrainingen;
• Ondersteuning bij het verleiden van potentiële gebruikers om deze generieke LMS breder en beter in te zetten
• Ondersteuning bij gebruik en doorlooptijd gedurende de looptijd van de overeenkomst (functioneel, applicatief en technisch).

De overeenkomst wordt aangegaan voor de initiële duur van vier jaar. De overeenkomst gaat in op 1 april 2022 en eindigt van rechtswege op 1 april 2026. De aanbestedende dienst heeft eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst drie keer onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal twee jaar. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding . 

Bron: Tenderned zondag 19 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238747

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *