Concept Beleidskader aanbesteding OV Zuid-Holland Noord open ter consultatie

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Het ‘Concept Beleidskader aanbesteding openbaar […]

Bouwteam Klimaatbestendig Klapwijk

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger […]

Inbouwpakket Rijkskantoor Fellenoord Eindhoven

Het project maakt onderdeel uit van het Masterplan Eindhoven en betreft het realiseren van een passende kantoorhuisvesting aan Fellenoord 15 Eindhoven. Het project ziet op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een volledig nieuw inbouwpakket voor een Rijksverzamelkantoor met als uitgangspunt Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). In het informatiedocument waar de lezer een beetje dronken wordt […]

Verlaan & Bouwstra gaan huis Jeroen Bosch restaureren

Er was een instorting voor nodig maar het is dan toch zo ver, Het rijksmonument ‘De Kleine Winst’ aan de Markt 29 in ’s-Hertogenbosch wordt het ‘Huis van Bosch’. Een opdracht daartoe is 3 oktober gegund aan Verlaan & Bouwstra Architecten. In het voormalige woonhuis/atelier van de schilder Jheronimus Bosch is zijn leven straks zichtbaar […]