Inbouwpakket Rijkskantoor Fellenoord Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Inbouwpakket Rijkskantoor Fellenoord Eindhoven

Foto: Rijksgebouwendienst

Het project maakt onderdeel uit van het Masterplan Eindhoven en betreft het realiseren van een passende kantoorhuisvesting aan Fellenoord 15 Eindhoven. Het project ziet op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een volledig nieuw inbouwpakket voor een Rijksverzamelkantoor met als uitgangspunt Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR).

In het informatiedocument waar de lezer een beetje dronken wordt van de overdaad aan bijvoeglijke naamwoorden is te lezen:

Fellenoord 15 wordt een eigentijds en toekomstbestendig
Rijkskantoor. Er zijn drie hoofddoelen te onderscheiden, te weten
“Efficiënt en aantrekkelijk Rijkskantoor”, “Welzijn en gezondheid” en
“Duurzaam Rijkskantoor”. In deze doelen zijn ambities verwerkt die
worden beoogd met dit project. De doelen zijn nader uitgewerkt in
kritieke succesfactoren (KSF’s). Een KSF geeft weer waar uiteindelijk
het succes van het project aan afgemeten kan worden.

Het project betreft het ontwerpen en realiseren van een volledig nieuw inbouwpakket waaronder:

 • Het op de indeling aanpassen van het (casco) klimaatplafond met verlichting en regeling;
 • Het aanbrengen van drukschotten en aanvullende geluidsreducerende materialen;
 • Entreegebied met receptiebalie, spreek-/ sta-balie, spreekruimten, wachtmeubilair en back-office omgeving;
 • FWR kantoorgebied (ruim 1000 FWTE) met de hierbij behorende werkplek ondersteunende voorzieningen (o.aankerpunten, repro, lockers);
 • Facilitaire ruimten zoals opslag en postkamer;
 • ICT-ruimten met koeling;
 • (Centrale) voorzieningen zoals een vergadercentrum (circa 400 zitplekken) met servicebalie en pauzeplein;
 • Zelfservice-café met aanlandplekken;
 • Bedrijfsrestaurant met beeldbepalende zitelementen (circa 400 zitplekken);
 • Keuken inclusief apparatuur en voorzieningen;
 • Luchtbehandelingskast met kanalisatie ten behoeve van de keuken;
 • Servicebalie voor Concern Dienstverlener (CDV) en ICT Dienstverlener (IDV);
 • Beveiligingszones (0, 1 en 2) die integraal toegankelijk zijn;
 • Identiteit van het Rijkskantoor en way-finding/ bewegwijzering (o.a rijkslogo, verbeteren zichtbaarheid en herkenbaarheid
  van de centrale entree, vlaggenmasten, naamsaanduiding organisaties);
 • Beperkte voorzieningen in de fietsenstalling, op het buitenterrein en overdekte parkeergarage;
 • Voorzieningen ten behoeve van veiligheid; Beveiligingsmaatregelen en installaties (tourniquets, securitymanagementsysteem, toegangscontrole systeem, intercoms, camera’s, zoneringschillen) conform Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR);
 • Lichtwering (handbediend);
 • Elektra aansluitingen en datapunten;
 • Indoor GSM-installatie (DAS).

Daarnaast wordt een visie gevraagd op:

 • Interieur (schetsontwerp) en groen (groenplan);
 • Losse inventaris en specifieke voorzieningen (meubilair, lockers, informele overlegplekken in werkomgeving en bedrijfsrestaurant, e.d).

Ook dient invulling te worden gegeven aan:

 • BREEAM-NL- Excellent-Nieuwbouw & Renovatie- Certificering, waarmee in het casco rekening is gehouden. De voor het
  inbouwpakket relevante BREAAM eisen zijn opgenomen in de uitvraag. Een van de eisen hiervoor is om aanvullende zonnepanelen toe te voegen;
 • Smart Building aspecten; regelen van verlichting en ruimtetemperatuur middels app op smart device. Dit maakt onderdeel uit van het casco maar door het aanbrengen van het inbouwpakket is het nodig om dit hierop aan te passen;
 • Coördinatie kunsttoepassing.

Grootste gebruiker van het gebouw wordt de belastingdienst die daarvoor verhuist van de locatie Karel de Grotelaan. Die locatie krijgt of een maatschappelijke bestemming of wordt openbaar verkocht en dan misschien omgebouwd tot woningen.

Foto: Rijksgebouwendienst

Bron: Tenderned 3 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176930

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *