Bouwteam Klimaatbestendig Klapwijk – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam Klimaatbestendig Klapwijk

Tekening: Nootdorp-Pijnacker

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Klapwijk heeft te maken met wateroverlast, veroorzaakt door grondwater en regenwater. Tijdens piekbuien, waarbij veel regen valt in een korte periode, kan het riool de hoeveelheid water niet wegvoeren. Hierdoor lopen de straten en kruipruimtes vol met water. Dit is voornamelijk een probleem rondom het Vrouwenrecht ( Straat in klapwijk, Red).  Hier is het maaiveld erg verzakt waardoor het regenwater uit de omgeving hier naartoe stroomt. De stroomrichting van het water op de straten is verstoord door de verzakkingen.

Ook tuinen zijn verzakt, hierdoor liggen ze vlak boven het grondwaterpeil. Wanneer het grondwater stijgt door regenval blijft er water in de tuinen staan, en dat ook niet weg zakt. De bodem is immers al verzadigd. Het poreus houden van het maaiveld door middel van gras of plantvakken kan al helpen, maar ophogen lijkt een betere uitkomst.

Vandaar de aanbesteding van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De werkzaamheden zijn opgedeeld in zes fasen (deelprojecten), die de komende jaren serieel worden uitgevoerd. Elke fase bestaat drie periodes, namelijk: een concretiseringsperiode, bouwteamperiode en een uitvoeringsperiode. De bouwteamovereenkomst wordt in principe afgesloten voor de fasen 1, 2 en 3 die serieel worden doorlopen. Aan het einde van elke concretiserings-, bouwteam- en uitvoeringsperiode vindt een evaluatie plaats met betrekking tot het functioneren van het bouwteam.

Uitgangspunten hiervoor zijn de kwaliteitsaspecten van de winnende inschrijving. De opdrachtgever behoudt het recht om op basis van deze evaluatie te besluiten de bouwteamovereenkomst te ontbinden en niet door te gaan naar de volgende fase. Deze exit-clausule wordt in de gunningsfase nader toegelicht.

Een vreemde zaak, zeker in Holland ( Noord en Zuid) heeft men al honderden jaren ervaring met bouwen in polders. Dat dan een vrij nieuwe woonwijk zo ernstig kan verzakken dat er niveauverschillen zijn van meer dan 70 cm. De schilderswijk in de Haagse zusterpolder dateert van eind 19e eeuw. Ook daar waren wel huizen die verzakten maar dat was de eerste bouwfraude omdat er gesjoemeld werd met funderingen. Vergelijkbare problemen zoals nu opduiken in meerdere nieuwbouwwijken waren er echter niet.

Bron: Tenderned 3 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176841

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *