Leuren met kind 2: Rechter wijst jongere naar Triversium/Transferium

Uit een recent gepubliceerde uitspraak valt op te maken, dat ook een tweede minderjarige die gesloten jeugdzorg heeft toegewezen gekregen, alsnog door de rechter naar Transferium te Heerhugowaard wordt verwezen. Dat is de aanbieder die de aanbesteding jeugdzorg van de samen inkopende gemeenten in Noord-Holland verloren had. De minderjarige en in elk geval zijn moeder wil dat […]

Dijkversterking Marken in de aanbesteding tegelijk met planvorming

Rijkswaterstaat werkt bij de dijkversterking Marken gelijktijdig aan de planuitwerking en aan de voorbereiding van de aanbesteding. Zo is er straks direct een aannemer die de dijkversterking kan gaan uitvoeren. “Op dit moment zijn we volop bezig met de contractvoorbereiding. Samenwerking staat daarbij voorop.” Verrassend aan deze aanbesteding is dat er rekening wordt gehouden met […]

aanbesteding civiele kunstwerken Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft een aanbesteding geplaatst voor het onderhoud aan een aantal bruggen. Zij is voornemens om 4 civiele kunstwerken te vervangen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. verwijderen van bestaande houten bruggen b. verwijderen bestaande verhardingen en kantopsluitingen c. verrichten van grondwerk d. aanbrengen van houten damwanden e. aanbrengen van verankering f. aanbrengen […]

CROW roept inschrijvers op tot aanbestedingsstaking

In een redactionele Blog zonder auteur, vraagt het CROW hardop af hoe dat nu verder moet met regels die “niet meer bij deze tijd passen”. Het CROW wijst erop dat er altijd meer verliezers zijn dan winnaars en dat het raar is om wanneer partijen met elkaar willen samenwerken, het in de vorm van een aanbesteding […]

Zuid-Oost Brabant zoekt circulair kantoormeubilair

De scope van de opdracht betreft het leveren, onderhouden en terugnemen van standaard kantoormeubilair voor werken, overleggen, opbergen en het kunnen ontvangen van mensen. De uitgangspunten van Cradle to Cradle (hierna C2C) en een circulaire economie worden in een hoge mate meegenomen in deze aanbesteding.   Op maat gemaakt meubilair valt buiten de scope van […]

Politie koopt op rechtmatige wijze boottrailers

De politie heeft op Negometrix een aanbesteding geplaatst voor boottrailers voor de waterpolitie. Boottrailers worden voor de diverse type boten gebruikt door de waterpolitie. Voor het uitvoeren van haar taken heeft de Politie de behoefte aan het op rechtmatige wijze aanschaffen van boottrailers. Er is behoefte aan boottrailers in de volgende segmenten: Klein < 1300 kg; […]

Strukton voorkeursaanbieder Station Groningen

Strukton Civiel is aangewezen als voorkeursaanbieder voor de grote vernieuwingen en aanpassingen op en rond station Groningen. Daarmee is ook voor een groot deel bekend hoe het station en de omgeving er na de verbouwing uit zien. Het is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het project Groningen Spoorzone. De komende maanden wordt […]

Onderhoud Amsterdamse peuterbadjes gegund aan Middelkoop Zwemwater

De gemeente Amsterdam had een aanbesteding geplaatst voor het dagelijks onderhoud aan en bij de openbare peuterbadjes. Voor een bedrag van €  2 229 319,50 verzorgt Middelkoop Zwemwater uit Purmerend de komende 6 jaar ( 4 jaar + 2 verlengingen) de badjes. De scope van de opdracht is 1. Dagelijks onderhoud zwembaden met filtersysteem a. […]

Reconstructie Parklaan te Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Parklaan in haar gemeente. de werkzaamheden bestaan uit: het verwijderen van elementenverharding; het opbreken van riolering: het verrichten van grondwerkzaamheden: het leveren en aanbrengen van pvc riolering: het leveren en aanbrengen van betonnen riolering: het leveren en aanbrengen van persleiding: het leveren en […]

KvK zoekt nieuw kantoormeubulair

De kamer van Koophandel heeft een aanbesteding geplaatst voor nieuw kantoormeubilair. Het doel van de aanbesteding is om een leverancier te contracteren die aansluit op de koers van de Kamer van Koophandel voor de levering van kantoormeubilair, met behoud van een goede prijs -kwaliteit verhouding. Het gaat hier om een twee-jarig contract met twee optionele verlengingen […]

Steenwijkerland houdt aanbesteding WMO-hulpmiddelen

De gemeente Steenwijkerland houdt een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe leverancier van Wmo-hulpmiddelen. Wethouder Trijn Jongman: ‘We zorgen voor een soepele overgang. Steenwijkerland denkt in augustus de aanbesteding te hebben afgerond en te weten wie de nieuwe leverancier is. “We sturen dan iedereen die dat aangaat een persoonlijke brief met de nieuwe contactgegevens.” Op dit moment […]

inbouw navigatie Brandweer gegund aan Barning Business Center

De Tender  inbouw, service en beheer van navigatie – en informatiesystemen in brandweervoertuigen van Veiligheidsregio Haaglanden is gegund aan Barning Business Center B.V. in Rijnsburg. Het ging bij deze opdracht om de inbouw van Mobiele Data Terminals in 68 voertuigen en beheer Mobiele Data Terminals in 90 voertuigen. Barning was de enige inschrijver.