Zuid-Oost Brabant zoekt circulair kantoormeubilair

De scope van de opdracht betreft het leveren, onderhouden en terugnemen van standaard kantoormeubilair voor werken, overleggen, opbergen en het kunnen ontvangen van mensen. De uitgangspunten van Cradle to Cradle (hierna C2C) en een circulaire economie worden in een hoge mate meegenomen in deze aanbesteding.   Op maat gemaakt meubilair valt buiten de scope van […]

Aanbesteding kantoormeubilair Geldrop-Mierlo geplaatst

De gemeente Geldrop-Mierlo ( ten zuidoosten van Eindhoven) heeft een aanbesteding geplaatst voor het kantoormeubilair in het gerenoveerde en uitgebreide gemeentehuis aan de Wielstraat in Geldrop. Het renovatie- en uitbreidingsproject heeft de raad en ambtenaren voor 14 maanden weggejaagd naar andere locaties. Nu de bouw begint op te schieten is het tijd om over de […]

Aanbesteding gemeente Eindhoven voor maaien oevers Beatrixkanaal

De Gemeente Eindhoven heeft een aanbesteding geplaatst voor het maaien van beide oevers van het Beatrixkanaal tussen het Wilhelminakanaal tot de brug Dillenburgstraat en van de brug Dillenburgstraat tot en met de achterzijde Hurksestraat 18 alleen de linkeroever. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het: maaien van oevers vanaf ponton of werkboot in augustus 2019; […]

Groot onderhoud Venuslaan Eindhoven aanbesteed

De gemeente Eindhoven heeft en aanbesteding geplaatst voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de Venuslaan en omgeving. De bestrating (asfalt, trottoir en parkeerplaatsen) alsmede de fundering van de Venuslaan, Tucanstraat en Schildstraat (Woensel Zuid) voldoet niet meer aan de basiskwaliteit. Dit heeft aanleiding gegeven het volledige profiel (van gevel tot gevel) aan te passen, […]

Aanbesteding elektrische auto’s Provincie Brabant

De provincie Noord-Brabant  is voornemens mobiliteit in de vorm van elektrische auto’s in te kopen. Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economische meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit heeft uitgebracht. Meer informatie over deze aanbesteding is opgenomen […]

Aanbesteding voor kunstkerstbomen Defensie

Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake de dienstverlening aangaande gedecoreerde kunstkerstbomen (van kunststof materiaal) en gedecoreerde kerstdecoraties (guirlandes en kerststukjes, eveneens van kunststof materiaal), waarbij het geleverde wordt gehuurd of gekocht. Het gaat hierbij om sites in geheel Nederland. Daarbij heeft opdrachtgever 3 opties voor ogen, namelijk: 1. Volledige ontzorging (huur); […]

Son en Breugel houdt markconsultatie voor slechte bruggen

Bij twee bruggen in Son en Breugel is betonrot in het dek geconstateerd. De bruggen voldoen hierdoor niet meer aan de minimaal benodigde onderhoudstoestand. Maatregelen zijn dus noodzakelijk. Het betreft hier een brug in de Planetenlaan en een brug in de Dommelpas.  Omdat besloten is om klimaat- en circulariteitsdoelstellingen aan de doelstellingen toe te voegen, […]