Dijkversterkingsproject Vianen aanbesteding van start – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterkingsproject Vianen aanbesteding van start

Foto: Google Streetview

Waterschap rivierenland heeft een aanbesteding geplaatst voor de dijkversterking bij Vianen. De primaire waterkering bij Vianen (dijkring 16) voldoet op een aantal locaties niet aan nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen die gelden per 1 januari 2017. De dijkversterking Vianen heeft betrekking op de dijk tussen de Grote Sluis en de A27. De dijkversterking Vianen is opgesplitst in twee deeltrajecten, te weten deeltraject ‘Vianen Oost’ en deeltraject ‘Hazelaarplein’. Het laatstgenoemde deeltraject betreft een optie. Het deeltraject ‘Hazelaarplein’ (raming circa 1.5 mln) maakt nog geen onderdeel uit van de opgave, maar het betreft een mogelijke optie om na gunning toe te voegen aan de scope. Redenen voor deze samenvoeging zijn met name het voordeel van een integrale uitvoering ten aanzien van omgevingshinder en beperking van maatschappelijke kosten. Maar ook uitvoeringstechnisch kent de samenvoeging voordelen omdat het twee aan elkaar sluitende projecten zijn. Voor het deeltraject “Hazelaarplein” moet het Ontwerp Projectplan Waterwet nog worden opgesteld. Indien de procedure voor het Projectplan Waterwet binnen de gestelde planning positief wordt afgerond en het risicoprofiel beheersbaar is, krijgt de winnende Inschrijver de mogelijkheid het deeltraject “Hazelaarplein” na gunning af te prijzen. Pas na overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal deeltraject “Hazelaarplein” daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de scope.

Bron: Tenderned 25 mei 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/166483

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *