Opmerkelijke Zorg-huisvesting aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Opmerkelijke Zorg-huisvesting aanbestedingen

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden heeft een opvallende aanbesteding geplaatst.het gaat om:
Dienstverlening rondom het inrichten van tijdelijke huisvesting in geval van pandemische paraatheid en grootschalige vaccinatiecampagnes
Hecht

perceel bevat de elektra en dataverbindingen, verlichting, en portofoons (inclusief oortjes) zoals beschreven in de huidige situatie in het Beschrijvend document. De jaarlijkse waarde van perceel 2 uitgaande van bovengenoemd scenario is geraamd op € 100.000 per jaar exclusief BTW. De waarde van de opdracht van perceel 2 wordt daarom voor de gehele looptijd geraamd op een bedrag van €400.000 exclusief BTW. Aan de hierboven genoemde waarde kan Inschrijver geen rechten ontlenen. De maximale waarde van de gehele looptijd van de overeenkomst wordt gesteld op 200% van de opdrachtwaarde om de opdracht geschikt te maken voor eventuele onvoorziene extra campagnes of uitbraken van grote pandemieën welke op voorhand niet zijn te bepalen en waardoor extreem moet worden opgeschaald.

Bron: Tenderned, 6 mei 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335354

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *