WMO hulp bij huishouding – Loon op Zand – Aanbestedingsnieuws

WMO hulp bij huishouding – Loon op Zand

Illustratie: pixabay.com

Op 31 december 2022 liepen de huidige contracten voor Wmo-Hulp bij huishouden van de gemeente Loon op Zand af. De gemeente Loon op Zand wil voor de periode van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023 een contract af sluiten. Omdat de te contracteren hulpverlening voor de genoemde periode grotendeels overeen komt met de huidige gecontracteerde hulpverlening, kunnen we de maatschappelijke ondersteuning goed blijven borgen. Om de administratieve druk voor zorgaanbieders zoveel mogelijk te verlichten, nemen we veel van de huidige manier van werken over en sluiten we, waar dit past, aan bij de landelijke richtlijnen en afspraken.

De gemeente Loon op Zand sluit met elke aanbieder die daarvoor in aanmerking komt een overeenkomst af zonder afnameverplichting en zonder afnamegarantie. Individuele opdrachten verleent de gemeente Loon op Zand op basis van die overeenkomst nadat het toegangsteam een beschikking als bedoeld in de Wmo 2015 heeft afgegeven aan een inwoner.
De gemeente Loon op Zand heeft het voornemen om een onbepaald aantal raamovereenkomsten af te sluiten voor WMO-Hulp bij Huishouden. Individuele opdrachten verleent opdrachtgever nadat een ander dan de opdrachtgever (inwoner die recht heeft op Wmo maatwerkondersteuning) de betreffende inschrijver uitkiest om een voorziening te bieden. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om nieuwe aanbieders te contracteren indien er noch voldoende noch passende zorg in natura is gecontracteerd. Indien een op 31 maart 2023 reeds gecontracteerde aanbieder niet inschrijft op deze aanbesteding, zullen
met deze aanbieder afzonderlijke afspraken worden gemaakt voor overdracht van inwoners.

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een vaste periode van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023.
Opdrachtgever heeft het recht om de raamovereenkomst twee keer met één jaar te verlengen. Opdrachtgever heeft het recht de raamovereenkomst op onderdelen (producten) niet te verlengen. De situatie van het gedeeltelijk niet verlengen van onderdelen kan bijvoorbeeld ontstaan als er sprake is van een wezenlijke wijziging. Voor betreffende onderdelen kan opdrachtgever besluiten een nieuwe aanbesteding in de markt te zetten. De overige producten kunnen dan op het oude contract doorlopen. Immers op elk product kan afzonderlijk worden ingeschreven en kan als een afzonderlijk perceel worden gezien.

Bron: Tenderned zondag 1 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284151

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *